Oud papier inzameling Kamerik overgedragen aan vrijwilligers
Dinsdag 11 maart a.s. draagt wethouder Cor van Tuijl de gemeentelijke oud papier inzameling over aan de vrijwillige papierophalers in Kamerik. Met ingang van 1 april a.s. gaan de papierophalers ook het oud papier in de blauwe containers verzamelen. De gemeente werkt graag mee aan dit initiatief.

Overdrachtsmoment
Datum: dinsdag 11 maart 2014
Tijdstip: 16:30 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Hallehuis 4 in Kamerik

U bent van harte welkom om bij dit overdrachtsmoment aanwezig te zijn!

Achtergrondinformatie
Al sinds jaar en dag halen vrijwilligers in Kanis en in Kamerik maandelijks oud papier op. Deze inzameling wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk. Daarnaast haalt de gemeente Woerden elke twee weken oud papier op via de blauwe container. Op deze manier wordt voorkomen dat oud papier in het restafval terecht komt. Bovendien levert het inzamelen van oud papier nog wat extra's op voor o.a. de verenigingen in Kamerik.

De vrijwillige papierophalers in Kamerik hebben het initiatief genomen om ook het oud papier dat via de blauwe containers wordt ingezameld op te halen. De gemeente Woerden werkt graag aan dit initiatief mee. Vanaf 1 april 2014 gaan vrijwilligers en gemeente de krachten bundelen. De gemeente stelt maandelijks een kraak/perswagen met chauffeur beschikbaar. De vrijwilligers zorgen voor het verzamelen van oud papier in de kraak/perswagen.

Vanaf begin april kunnen inwoners van Kamerik iedere eerste zaterdag van de maand het oud papier goed verpakt in dozen of in de blauwe container langs de straat of bij de bekende container-verzamelpunten zetten. Zaterdag 5 april 2014 is de eerste ophaaldag volgens deze nieuwe werkwijze. De tweewekelijkse inzameling door de gemeente komt hiermee te vervallen.

De opbrengsten van al het oud papier komen ten goede aan de Kamerikse vrijwilligers en worden volgens de bestaande formule verdeeld: 1/3 voor de Ontmoetingskerk, 1/3 voor internationale goede doelen en 1/3 voor Kamerikse maatschappelijke doelen. Zo hebben de laatste jaren meerdere Kamerikse doelen een bijdrage gekregen uit de oud papier opbrengsten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Muziekvereniging Nieuw Leven, Jevaka, de Sleutelclub, Vakantiebijbelclub, Weteringloop, Kerstsamenzang en het Burgemeester Breenplantsoen.

Inwoners van Kamerik en Kanis krijgen binnenkort een brief over dit onderwerp in de brievenbus.