Afgelopen najaar sloot Ziggo bedrijventerrein Middelland aan op het glasvezelnetwerk, voor snel internet. Nu wil deze kabelaanbieder ook een glasvezelnetwerk aanleggen tussen Kamerik en Kanis. Het streven is dat dit eind juni, begin juli uitgevoerd wordt. Uit een onlangs gehouden behoeftenonderzoek komt naar voren dat ook op andere bedrijventerreinen binnen de gemeente Woerden de wens leeft om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk.

Glasvezelkabel voor Kanis
Kabelaanbieder Ziggo legt naar verwachting voor de zomer een glasvezelnetwerk aan van Kamerik naar Kanis. Hiermee krijgen bewoners en ondernemers in Kanis toegang tot sneller internet. Een flinke impuls voor het voorzieningenniveau in dit deel van Kamerik.

Grote behoefte aan snel internet
De afgelopen 2 maanden vond een behoeftenonderzoek plaats onder een aantal Bedrijven Investerings Zones (BIZ) en ondernemersverenigingen. Ondernemers op bedrijventerrein De Putkop in Harmelen spraken zich in meerderheid uit voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ditzelfde geldt ook voor de ondernemers in Snel & Polanen. Ondernemers uit Zegveld hebben de gemeente gevraagd samen met hen te onderzoeken of de uitrol van het glasvezelnetwerk richting Zegveld haalbaar is.