Vanaf 10 april 2014 begint in de gemeente Woerden een nieuwe ronde van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum heeft een andere standplaats gekregen: Op het parkeerterrein achter het Batensteinbad aan de Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden.

De reden voor het innemen van een andere standplaats is dat de gemeente geen vergunning meer geeft voor de vorige standplaats.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In Woerden worden dit jaar vrouwen uitgenodigd uit de woonplaatsen Woerden, Kamerik, Zegveld en Woerdense Verlaat (postcodes 3440 t/m 3449, 3470 t/m 3474 en 3651 LV). Het gaat om ongeveer 6.400 vrouwen die een uitnodiging ontvangen van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging. De uitnodigingen worden vier weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst circa 85%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar overlijden ongeveer 3.500 vrouwen aan borstkanker. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Door de ziekte met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen en nog geen klachten geven. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.