Wat drie jaar geleden begon met sleutelen aan brommers en auto's, is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige club met vele nieuwe activiteiten. Denk aan mozaïeken, modelbouwen, computerhulp van jongeren aan ouderen en het repareren van elektrische apparaten.

De sleutelclub is een bijzondere club waar iedereen welkom is. Arm of rijk, jong of oud, beperkt of niet beperkt. Zonder contributie.

De Sleutelclub heeft ambitie!
We willen uitgroeien tot een actief dorpscentrum voor jong en oud. Zo zijn er nu ook concrete plannen voor extra computeractiviteiten en kookcursussen. De daarvoor benodigde keuken is reeds door een sponsor toegezegd.

Huisvesting
De huidige locatie van 125 m², barst letterlijk uit zijn voegen. Daarom moeten we verhuizen naar een andere locatie in het dorp, hiervoor zijn er een aantal opties in beeld. Maar dit kost uiteraard ook meer geld.

Uw hulp is nodig!
Om de continuïteit voor de komende 5 jaar te waarborgen zoeken wij minimaal 200 vrienden die zich voor enkele jaren voor € 50,- per jaar willen verbinden. Voor een concrete tegenprestatie voor de vrienden staat de ideeënbus open.

ANBI
Wat goed is om te weten, is dat wij momenteel een ANBI status voor de stichting aanvragen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer deze status door de Belastingdienst wordt toegekend komt uw donatie in aanmerking voor belastingaftrek.

Word vriend van de Sleutelclub voor € 50,- per jaar: www.sleutelclubkamerik.nl