De heren Kastelein en Zwennis kregen op vrijdag 25 april een koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor de gemeenschap. Al eerder kreeg de heer Maaijenburg voor zijn grote inzet voor onder andere de voetbalvereniging een onderscheiding en de heer Mees een onderscheiding bij zijn afscheid van de Woerdense Gemeenteraad en zijn vele vrijwilligerswerk.