In september 2013 is de Spruitweg (N405) in Kamerik, over een lengte van 300 meter, voorzien van nieuwe wegverlichting in de vorm van oplichtende LED bermpalen.

Na een gewenningsperiode wordt nu de oude, afgeschreven verlichting weggehaald.

De werkzaamheden beginnen op maandag 2 juni en duren naar verwachting twee dagen. De aannemer werkt buiten de spits, tussen 09:30 en 15:30 uur. Het werk geeft weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

LED bermpalen
De oplichtende bermpalen (LED bermpalen) zijn geplaatst langs de Spruitweg, vanaf de kruising met de Beukenlaan, over een lengte van 300 meter oostwaarts. Deze bermpalen bestaan uit lichtelementen die de weggebruiker bij duisternis zicht geven op het verloop van de weg buiten het bereik van de koplampen. De lichtvervuiling van deze bermpalen is vrijwel nihil wat gunstig is voor flora en fauna. Daarnaast gebruiken de LED bermpalen minder energie waardoor ze beter zijn voor het milieu.

Het beleid van de provincie Utrecht over de wegverlichting is erop gericht om de lichthinder te beperken, het energieverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te bevorderen. In de praktijk betekent dit 'donker waar het kan' en het toepassen van dimbare verlichting en andere innovatieve verlichting zoals oplichtende markering en LED bermpalen. Verlichting in natuurgebieden en in de ecologische hoofdstructuur beperken we zoveel mogelijk. Natuurlijk nemen we wel alle eisen van de verkeersveiligheid in acht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.