Zonnekaart toont geschiktheid dak, opbrengst en terugverdientijd zonnepanelen
Alle dakvlakken gebouwen gemeente Woerden in kaart gebracht

De Zonnekaart is een website die inwoners inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont in een oogopslag de geschiktheid van alle dakvlakken. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat een investering in zonnepanelen oplevert. De Zonnekaart is een initiatief van de provincie Utrecht.

De Zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van een adres is voldoende om te zien of een dak geschikt is, zowel om elektriciteit op te wekken als voor het opwekken van warmte via een zonneboiler. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen er op de dakvlakken geplaatst kunnen worden, de te behalen opbrengst en hoe snel de investering is terugverdiend. Desgewenst kunnen de gebruikers de variabelen van de berekening aanpassen aan de specifieke wensen.

Klimaatneutraal
Wethouder Cor van Tuijl van milieu en duurzaamheid: "Als gemeente zetten we sterk in op duurzame toepassingen en oplossingen om de leefbaarheid van de gemeente in de toekomst te blijven garanderen. De zonnekaart brengt het potentieel voor zonne-energie in onze gemeente in kaart en stimuleert tegelijkertijd de lokale opwekking. Minder verbruik van energie en het gebruik van duurzame energie draagt bij aan onze ambitie om op termijn als gemeente klimaatneutraal te willen zijn."

Provincie
Provincie Utrecht biedt de Zonnekaart aan alle gemeenten binnen de provincie. Alle gemeenten hebben een eigen link naar hun gemeente op de Zonnekaart. De provincie voelt zich er verantwoordelijk voor dat mensen in onze provincie Utrecht hun woning zo duurzaam mogelijk kunnen maken.

De Zonnekaart is te bereiken via www.woerden.nl/zonnekaart