Klachtenlijn gemeente Woerden
Uw klacht wordt geregistreerd en binnen 10 dagen verholpen. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld door levertijden of het inhuren van bedrijven. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht.
De gemeentelijke klachtenlijn is van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0348 - 430 966 (dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu, waar u eventueel uw klacht kan inspreken).

Heeft u klachten over zwerfvuil, uw minicontainer, verzamelcontainers of ondergrondse vuilcontainers kunt u melden via dit nummer. Ook klachten over het openbaar gebied, zoals overhangend groen, onkruid, rioleringen, verkeersborden en -lichten, beschadigd wegdek, tunnels, bruggen en dergelijke kunt u melden via de klachtenlijn.