De inwoners van Kamerik maken zich grote zorgen om het behoud van de kinderboerderij Oortjespad en natuureducatie op het recreatieterrein. Dit is mede gebleken uit het feit dat dit een van de gekozen onderwerpen is op de dorpsagenda. Het plan van het recreatieschap is het beheer van het gehele recreatieterrein over te dragen aan Kamerijck en binnen 3 jaar de beheerkosten naar nul euro terug te brengen. Hierbij komt het voortbestaan van de kinderboerderij ernstig in het gedrang. Kamerijck had al aangegeven de kinderboerderij, zonder bijdrage van het recreatieschap, niet in de huidige vorm in stand te kunnen houden. De zelfstandige Werkgroep Oortjespad vindt dat het recreatieschap ook anderen de kans moet bieden het gebied te beheren en dat voor een duurzaam beheer van de kinderboerderij en omgeving dit het best ondergebracht kan worden in een stichting met vrijwilligers. Zij hebben hiervoor een plan opgesteld. 

Lees hier het plan.