In de nieuwsbrief van het Dorpsplatform werd - ten onrechte - wellicht de indruk gewekt dat de sessie ontwerpatelier Kanis een vrije inloop heeft. Dit is niet het geval.
De informatie over het ontwerpatelier in Kanis is ter informatie aangeboden. Het ontwerpatelier in Kanis is een werkbijeenkomst en niet een openbare inloopmiddag / avond. Diverse inwoners van Kanis zijn betrokken bij dit werkatelier.