Woensdagavond, 25 maart 2015, een avond om niet te vergeten voor Arthur Bolderdijk. Na 25 jaar lid van het bestuur van de ondernemersvereniging Kamerik/Kanis zwaait Arthur af als voorzitter van de Kamerikse ondernemersvereniging. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging memoreert Arthur hoogtepunten uit de afgelopen periode en stelt hij de leden Sikke van Es als nieuwe voorzitter voor. De leden stemmen met luid applaus in met de voorgestelde nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter dankt Arthur voor de grote inzet van de afgelopen jaren waarin het ledental een gestage groei heeft laten zien. Ook de financiën blijken helemaal op orde te zijn getuige de presentatie van de penningmeester Pieter Timmerman. Tijdens het informele gedeelte na afloop van de vergadering zwaait wethouder Bob Duindam alle lof toe (foto) voor inzet van de voorzitter en overhandigt hem namens het gehele gemeentebestuur een gevarieerd pakket waarin ook Kamerikse producten zijn opgenomen.

IMG 0436