zaterdag 9 mei werd de afronding van het project 'Ruimte voor de Grecht' gevierd. Er is een nieuwe Nes aangelegd in de Grecht, gemaakt van een baggerproject als uitdieping van de Kamerikse Wetering.

De opening bestond uit een mooie vaartocht over de Grecht en uiteraard een bezoek aan het waterbergingsgebied. De bestuurders van hoogheemraadschap De Stichte Rijnladen en Natuurmonumenten draaiden ter opening enkele sluizen open zodat het project verder onder water kon lopen. Door natuurlijke landaanwinning zal er een nes ontstaan (eilandje in De Grecht). 

20150509 11331420150509 111341

 

 


20150509 112644

 

 

 

 


20150509 113437

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit project komen de drie taken van het waterschapswerk bij elkaar:

  1. Droge voeten met de aanleg van een waterbergingsgebied en het baggeren van de Grecht en de Kamerikse wetering
  2. Veilige dijken met het verbeteren van de Grechtkade
  3. Schoon water door de aanleg van een nieuw nat natuurgebied en het baggeren van de Grecht en de Kamerikse wetering