Bron: woerden.tv - 7 juli 2015

Kamerikers hebben na een korte opknapbeurt van een week een verbeterde van Teylingenweg.

Scheuren en kuilen ontstaan die zijn ontstaan door verzakkingen worden aangepakt door het uitvoeren van onderhoud. Dit is een oplapmiddel voor de komende paar jaar. In de tussentijd doet de gemeente onderzoek naar een structurele oplossing voor deze gevolgen van bodemdaling binnen het programma ontwikkeling veengebied.

De werkzaamheden starten 13 juli a.s. en duren een week. De weg is dan niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer en er gelden omleidingsroutes. Er wordt een nieuwe asfalt laag geleged en de aansluitingen naar opritten en woningen worden verbeterd.

Roerdompstraat Kanis
Ook de Roerdomstraat krijgt een verbetering. De straat kampt met extreme verzakkingen, waardoor met regen er continu water in de straat staat. Door het leggen van betonplaten wordt hier een tijdelijke oplossing gecreëerd.