We nodigen alle inwoners van Kamerik uit voor de openbare vergadering van het Dorpsplatform Kamerik:

Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik - 22 september 2015 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch

1. Opening

2. Mededelingen

3. Woonvisie
Nathalie Bink van de Gemeente geeft een toelichting.

4. Renoveren Overzicht e.o
Gemeente geeft een presentatie over fasering en omleidingsroutes.

5. Reconstructie Kanis
Welmoed Visser zal ons bijpraten over voortgang en stand van zaken.

6. Van Teylingenweg
Wethouder Van Wegen zal uitleggen wat de plannen zijn met het 2e deel van de Van Teylingenweg.

7. Dorpsagenda / Dorpsschouw - voorbereiding
Onder het genot van een hapje en een drankje brainstormen we over Kamerik – waar moet het Dorpsplatform het accent opleggen?

8. Rondvraag/sluiting