Geachte heer, mevrouw,

U weet als geen ander hoe bijzonder en veelzijdig het veenweidegebied is. Denk bijvoorbeeld aan de oude verkavelingspatronen, de zeldzame weidevogels en niet te vergeten onze wereldberoemde koeien. Maar het veenweidegebied kampt ook met een probleem: de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot hoge kosten, bijvoorbeeld aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur (wegen, rioleringen) en het waterbeheer. Een van de grote vragen voor het veenweidegebied van de toekomst is dan ook hoe de kosten van bodemdaling betaalbaar kunnen blijven. Het antwoord is niet makkelijk. Het gaat echter niet alleen om de kosten, ook de kwaliteit van landschap, natuur en cultuurhistorie speelt mee. Deze aspecten zijn lastig in geld uit te drukken maar hebben wel een waarde. Maar hoe bepaal je wat deze waarde is? Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Om  meer inzicht te krijgen in de waardering voor het landschap, de natuur en de cultuurhistorie zijn het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Woerden, de Vereniging Deltametropool, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Bond Heemschut een onderzoek gestart.

Wat vragen we van u?  
Vanaf vandaag gaan we via www.waarderingveenweide.nl de waardering peilen van iedereen die woont, werkt of recreëert in het veenweidegebied. U ontvangt deze mail omdat wij van mening zijn dat u en/of uw organisatie een expert op dit gebied is. Uw expertmening is heel belangrijk voor ons om een compleet beeld te krijgen. Op de website stellen we 5 vragen. We hopen dat u ongeveer 5-10 minuten de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. Onder alle deelnemers aan het onderzoek verloten we een ballonvaart boven het Groene Hart. Een toepasselijke bonus voor alle mensen die hun waardering voor dit bijzondere landschap met ons willen delen. In november organiseren we enkele werksessies om de resultaten van het onderzoek te bespreken. We hopen dat u ook aan deze bijeenkomsten wilt deelnemen. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Wat gaan we met de resultaten doen?
Met de uitkomsten van de enquêtes en de werksessies stellen we een advies op over hoe de belevingsaspecten meegewogen kunnen worden bij het zoeken naar maatregelen die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling. We hopen dat provincie, gemeente en waterschap daarmee beter kunnen afwegen wat in het veenweidegebied behouden moet worden en waar ruimte voor verandering is. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Namens de hele projectgroep van het waarderingsonderzoek,

Henk van Hardeveld
Projectleider