school mijzijde 400x263Het voorstel voor een nieuw schoolgebouw in Kamerik is de afgelopen maand positief ontvangen. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad kozen voor nieuwbouw naast de Schulenburch, op of nabij de sportvelden. In het schoolgebouw komen twee zelfstandige scholen onder één dak: De Wijde Blik en de cbs Eben-Häezer.

De afgelopen maanden hebben de beide scholen hard gewerkt. Samen met de gemeente, de inwoners van Kamerik, ouders, (maatschappelijke) organisaties en sportverenigingen werden diverse scenario’s verkend. Tijdens de bewonersavond bleek al snel dat Kamerik de voorkeur gaf aan een nieuw gebouw op of nabij de sportvelden. Deze locatie kan meerwaarde geven voor het onderwijs bijvoorbeeld voor samenwerking met de Schulenburch en de sportverenigingen. Ook de raad en het college zagen deze meerwaarde en de mogelijkheden voor een echte school van de toekomst.

Vervolg
Inmiddels zijn de inhoudelijke kaders overgedragen aan de projectgroep binnen het team vastgoed van de gemeente. Hier wordt in samenspraak met de school en de omgeving verder gewerkt aan een planning. Via deze nieuwsbrief en eventueel tussentijdse brieven houden we u op de hoogte van de stappen die we nemen.