Een bericht van Stedin Netbeheer B.V.

Van maandag 4 januari 2016 van 07:30 uur tot en met vrijdag 8 januari 2016 16:00 uur zijn er werkzaamheden n.a.v. een storing in het elektriciteitsnet. Er vindt een volledige wegafsluiting plaats t.h.v. Mijzijde 98a. Stedin en Fa. Antonides voeren de werkzaamheden uit.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden kunt u verkeershinder ondervinden. Dit vanwege volledige wegafsluiting.Woningen zijn bereikbaar via omleidingsroute parallelweg (van Teylingenweg).

Wij streven ernaar de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur kunt u bellen met Stedin via telefoonnummer 0800 2582588.