TONNIEVrijdagavond 22 januari maakte de voorzitter van het Dorpsplatform Kamerik, Ko Droogers, de uitslag bekend van de jaarlijkse verkiezing ‘Kameriker van het jaar’. De verkiezingscommissie had uit de verschillende voorstellen vanuit de bewoners Tonnie Slootjes gekozen. Tonnie kreeg een fraaie beker uitgereikt in de vorm van een hart met daarop de tekst: een hart van goud. Deze tekst is Tonnie ten voeten uit. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse stamppotavond die door Kamerik Leeft wordt georganiseerd.

Op vele terreinen was en is Tonnie langdurig actief. Zij verkocht speculaas voor de gymnastiekvereniging D.E.S., zij collecteerde voor de Ned. Hartstichting, zij was verkeersregelaar voor de Weteringloop en bracht ook de informatiebrieven voor deze loop huis aan huis rond, ze deed spelletjes met kinderen thuis als er sprake was van ziekte of andere zaken waardoor er weinig aandacht kon zijn voor deze kinderen. Verder was zij actief voor de R.K. kerk en ging zij vaak op ziekenbezoek bij collega’s of buurtbewoners. Ook zingt zij al jaren mee in het kerkkoor.

Ko benadrukte in zijn speech dat hij blij was met de keuze van de commissie voor Tonnie. Zij is een echte stille werkster die zich op veel terreinen inzet en daarbij een betrokken oog heeft voor de mensen in haar omgeving.

Foto: Alex de Kuijper (Woerden TV)