De gemeente heeft na aanbesteding een aannemer gekozen om de werkzaamheden voor de herinrichting voorterrein begraafplaats te Kamerik uit te voeren.
De firma Bunnik B.V. uit Nieuwerbrug begint maandag 5 september met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bestaande begroeiing, inrichten van het werkterrein en wat onderzoekswerkzaamheden. Later begint men met het verwijderen van verharding, aanleg van riolering en het aanbrengen van ophoogmateriaal en nieuwe verharding. Tevens worden in een later stadium de nieuwe begroeiing en de nieuwe bomen aangebracht.
 
Contactpersonen:
Toezichthouder gemeente Woerden: Erik van Toor, 06-49.94.05.33
Uitvoerder firma Bunnik B.V.: Erik Bisschop, 06-50.63.36.04
 
Met de school zijn afspraken gemaakt over een alternatieve plaats voor het parkeren voor de leerkrachten en het 'halen en brengen' van kinderen van en naar school.
De werkzaamheden zullen ongeveer eind oktober worden afgerond (afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken).