1. Speeltuintjes met houtsnippers
Moeten vaker ververst worden met nieuwe houtsnippers.

2. Speelplaats Kamerik Noord / Spijkerlaan
Waarom deze speelplaats? Er wonen voornamelijk ouderen. Van wie komt het initiatief? Hoe komt de speelplaats in Kamerik Noord er uit te zien?

3. Woningbouw pastorielaantje braakliggend terrein
Welk traject gaat er lopen met de projectontwikkelaar, wat zijn de plannen en is er zicht op een tijdpad?

4. Voetbalveld Reigerstraat
Wordt niet kort gemaaid als voetbalveld waardoor veld zich niet leent voor voetballen. Ook moet het gras afgevoerd worden. De houtsnippers bij het speeltoestel worden als (katten-) afvalbak gezien.

Voetbalveld reigerstraat

5. Rubber tegels speelplaatsen
Controleren of de rubbertegels van oude autobanden gemaakt zijn en of deze veilig zijn.

Speeltuintjes

6. Speeltuin Brediusstraat
Grindbakken onder de speeltoestellen worden als kattenbak gebruikt. Na een regenbui staan ze dagenlang met waterplassen.

7. Openbare toegankelijkheid voetbalvelden
Blijven de voetbalvelden bij verplaatsing openbaar toegankelijk? Dat is nl. nu wel het geval.

8. Voetbalveld Overstek
Maaien als voetbalveld en gras afvoeren zodat het beter voor voetballen geschikt is.

9. De Hoeve, speelveldjes
Borden met ‘speelveld’ zijn hier overbodig, kunnen weggehaald worden.

10. Bankjes bij jeu de boulesbaan bij de klimspin Mijzijdepark
Drie bankjes hier staan niet op de kaart van de gemeente.

11. Bankje bij de Plus Supermarkt
Hier is een extra bankje gewenst.

12. Breenplantsoen bankjes
De twee bankjes die hier staan zijn geschonken door de woningbouwvereniging en staan niet op de kaart van de gemeente.

13. JOP Skatebaan
Gesprek over de toekomst hiervan. Snoeien langs de wegkant zodat de skatebaan een meer open karakter krijgt ivm veiligheid.

14. Linghe kade
Slechte staat bankje en staat niet op de kaart van de gemeente.