De groene kade langs de Wetering tussen het gemaal en de Kruipin (de voorboezem) wordt op hoogte en in profiel gebracht door het plaatsen van een houtendamwand en grondwerkzaamheden.

Deze onderhoudswerkzaamheden beginnen op maandag 19 december. Langs het fietspad worden de werkzaamheden tussen 9.00 uur en 15.00 uur uitgevoerd, vanaf het water wordt tussen 7.00 uur en 17.00 uur gewerkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Kleywegen. Contactpersoon is de heer Arjan Blok (06-29108811).

Gemaal