Op maandagavond 13 maart vindt er van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond plaats in de Schulenburch over het nieuwe scholencluster in Kamerik. Dit gebouw, gelegen aan de Overstek, zal onderdak bieden aan de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer. Volgens de planning kan Kamerik in 2019 een duurzaam en eigentijds schoolgebouw in gebruik nemen.

Inmiddels is er een voorlopig ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw en komt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 9 maart tot en met 19 april ter inzage. U kunt het plan inzien in de hal van het stadhuis (tijdens openingstijden), bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) en via www.woerden.nl (onder Bestemmingsplannen in voorbereiding).

Als u in deze periode een reactie op het plan wilt indienen of vragen heeft kunt u de bijgevoegde brief van de gemeente lezen voor de contactinformatie van de beleidsadviseur ruimte mevrouw E. ten Westenend of de projectleider meneer J. van Leer.

Op de inloopavond is er vanzelfsprekend ook alle gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. De avond kent geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.