's-Gravensloot

Er was gepland om afgelopen maandag 6 maart een dynamische afsluiting van 's-Gravensloot in te laten gaan. Hierbij wordt het voor (vracht)autoverkeer tijdens de spitsen (van 6:00 tot 9:00 en 16:00 tot 19:00 uur) op werkdagen onmogelijk om vanaf de Nieuwendijk in oostelijke richting over 's-Gravensloot en vice versa te rijden, met uitzondering van ontheffinghouders.

Deze geplande afsluiting is echter nog niet ingegaan om alle betrokken partijen genoeg tijd te geven de benodigde werkzaamheden en tests uit te voeren. Daarom gaat de afsluiting later in. De gemeente heeft aangegeven het te laten weten zodra de dynamische paal in 's-Gravensloot wel geactiveerd kan worden.

Grechtkade

Het werk aan de oostkant van de Grechtkade verloopt volgens planning. De organisatie verantwoordelijk voor het bouwproject, de JdB groep, verwacht de uitvoering in de zomer af te ronden. Daarna zal het, afhankelijk van de grasgroei, nog ongeveer een half jaar duren voor de kade weer toegankelijk is voor wandelaars.

Op dit kaartje kunt u zien wat er al gedaan is. De werkzaamheden aan de teensloten en steunberm zijn volledig afgerond en de ophoging van de kade is gestart (vak 109D). Daarnaast is er allerlei maatwerk te doen, zoals het ophogen van de beschoeiing en werkzaamheden bij de omwonenden (plaatsen van duikerbuizen, dammen en hekwerken).

Tijdens de werkzaamheden kan het op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur voorkomen dat de vaarweg voor korte duur gestremd is. Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het oponthoud niet langer dan 30 minuten duurt.