Vanwege de hinderlijke kuil tussen het vernieuwde Overstek en de Wethouder van Leeuwenbrug heeft het Dorpsplatform aan de gemeente verzocht zo snel mogelijk werkzaamheden uit te voeren.

In reactie heeft de gemeente gemeld dat zij nog steeds van plan is om de aansluitingen op de Van Leeuwenbrug aan te passen. Dit is een ingrijpend stukje werk wat als project reeds in gang is gezet. Projectleider is de heer Mulder. Volgens de gemeente is dit de huidige stand van zaken betreft de renovatie van de brug:

  • Afgelopen week zijn de lengteprofielen gecontroleerd.
  • Vandaag wordt overlegd met de combi-aannemer over het verleggen van gas- en waterleidingen. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De verwachting is op dit moment dat zij op zijn vroegst in september hun leidingen kunnen verleggen.
  • Direct aansluitend zal de gemeente de reconstructie van de aansluitingen uitvoeren. U moet daarmee vooralsnog rekening houden met start uitvoering op zijn vroegst in kwartaal 3.

Op dit moment zijn er bij de gemeente geen schademeldingen bekend m.b.t. deze brug. Als er schadegevallen zijn, hoort zij dat graag via de reguliere kanalen (melding). Op basis van deze meldingen zou eventueel overwogen kunnen worden om tijdelijke maatregelen te treffen om de brug tot aan de reconstructie beter toegankelijk te maken.