Kanis

Het project van Timpaan aan de Kanis heeft vertraging opgelopen door de inpassing van het project in het reconstructieplan van de gemeente. Daar is nu overeenstemming over bereikt; het woningbouwproject wordt betrokken bij de reconstructie. Er komt ook een stukje ‘eigen weg’ bij het woningbouwproject.
Het bestemmingsplan komt vóór de zomer voor 6 weken ter inzage te liggen. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend. De aankondiging hiervan komt in de Woerdense Courant.
Er komen acht woningen vrijstaand geschakeld, vier rijtjeswoningen en één vrije kavel.
Zie ook de website Ruimtelijke Plannen van het ministerie, waar alle bestemmingsplannen worden gepubliceerd.

Kamerik NO II

De gemeenteraad heeft op 30 maart 2017 besloten het nog braakliggende stuk grond aan de Knotwilgenlaan in Kamerik NO-II niet te bestemmen voor extra sociale woningbouw voor statushouders. Dit besluit maakt de weg vrij voor het ontwikkelen van een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor senioren (55+), zoals tijdens een informatieavond in mei 2016 is toegelicht. Na deze avond hebben 31 mensen gereageerd op een enquête van de gemeente en aangegeven belangstelling te hebben voor het CPO-project.
Deze mensen krijgen bericht dat het initiatief voor seniorenwoningen wordt doorgezet.

De gemeente organiseert de verdere werving voor het CPO project in Kamerik NO-II van 6 tot 30 juni 2017. In die periode wordt nog een informatieavond gehouden. Iedereen uit de doelgroep 55+ heeft een eerlijke kans om in aanmerking te komen. Er zijn 10 beschikbare kavels. Er is misschien ruimte voor een 11e of 12e kavel.
Belangstellenden kunnen zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gegadigden die zich al eerder hebben aangemeld, hoeven dit niet opnieuw te doen.

Inschrijven voor dit project kan pas na de informatieavond. Bij inschrijving wordt gevraagd om een waarborgsom van €700 storten voor de startkosten. Een paar dagen na de sluiting van de inschrijving wordt er geloot als er meer dan 10 gegadigden zijn. Wie uitgeloot is, ontvangt de waarborgsom terug.

Op 10 juli staat de eerste bijeenkomst gepland voor de gegadigden die ingeloot zijn, zij gaan samen de Vereniging van Opdrachtgevers oprichten. Op 17 juli 2017 komt de Vereniging van Opdrachtgevers (VVO) bij de notaris bij elkaar voor de formele oprichting van de vereniging.
Na de zomervakantie selecteert de vereniging een architect. Het project wordt begeleid door Urbannerdam – de gemeente heeft hier eerder met succes het CPO project De Riethof in Waterrijk mee gerealiseerd.

Bewoners van Kamerik hebben geen voorrang. Bij aankoopbedragen van boven €200.000 kan dit niet afgeschermd worden. Adverteren blijft beperkt tot gemeentepagina in de Woerdense Courant en de website van het Dorpsplatform.
Nadat de gemeente de vergunning heeft verleend kan de bouw van start. De gemeente transporteert de totale kavel aan de vereniging. Op hetzelfde moment transporteert de vereniging door naar de individuele leden.
Er komen wat stedenbouwkundige richtlijnen. Zo is de bouwhoogte maximaal twee lagen en een kap. De vereniging geeft het project verder vorm.