Op 30 april 2018 start Aannemingsbedrijf van Leeuwen GWW B.V. in opdracht van de gemeente Woerden met de werkzaamheden aan de Voorhuis. De voorlopige planning (afhankelijk van de weersomstandigheden en de nutsbedrijven is deze aan verandering onderhevig) gaat uit van twee fases. Fase 1, de rioleringswerkzaamheden, vindt naar planning plaats van 30 april tot en met 31 augustus. Fase 2, straatwerk en groen, gaat van start op 1 september en wordt naar verwachting 14 december afgerond.

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie en de contactgegevens van zowel het aannemingsbedrijf als de betrokkene bij de gemeente kunt u de brief van de aannemer lezen.