Dit jaar wordt voor de 6e keer de Kerst-Inn Kamerik georganiseerd. Komt u ook door de sfeervol ingericht zalen struinen langs de vele kraampjes? Koken is die dag niet nodig. Er is een uitgebreid aanbod aan overheerlijke gerechten.


Kerst-Inn Kamerik 2015
11 december van 15.00 uur tot 21.00 uur in de Schulenburch.

Kom gezellig eten, drinken en sfeerproeven!

DSC03345Op 4 november ontvingen de bewoners van het Voorhuis, Spijkerlaan en omgeving een brief over de voortgang van de werkzaamheden. Bekijk de brief door op onderstaande links te klikken.

Brief pagina 1

Brief pagina 2

CopeHoudt u van tekenen en schilderen? Lekker aan de slag om uw creativiteit uit te leven en naar een hoger niveau tillen. De lessen tekenen en schilderen worden begeleid door een docent. Iedereen kan deelnemen, u werkt in uw eigen tempo met eigen materialen.

De lessen zijn op woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur in De Cope In Kamerik in de periode september t/m november en januari t/m maart

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Welzijn Woerden op telefoonnummer 0348 – 421101, of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Elke vrijdag is er in de Cope in Kamerik een gratis inloop ochtend en een keer in de maand kunt u er terecht voor uw vragen over uw tablet. Er is een vrijwilliger aanwezig om uw eventuele problemen en vragen op te lossen. U kunt zonder aankondiging binnenlopen.

De Cope, Berkenlaan 51 3471 CG Kamerik, telefoon: 0348-402232

Bericht van Gemeente Woerden

Op maandag 2 november t/m vrijdag 6 november vinden er reparatiewerkzaamheden plaats aan de Van Teylingenweg en Mijzijde te Kamerik.

Bij deze werkzaamheden zal op meerdere locaties de onacceptabele spoorvorming en scheuren van het asfalt hersteld worden zodat de wegen weer  veilig ‘’de winter door kunnen komen’’ Tevens zal er opnieuw belijning aangebracht worden. 

Op maandag 2 november t/m donderdag 5 november wordt daarom de Van Teylingenweg tussen het Oortjespad  en de provinciale weg N463 afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Op vrijdag 6 november wordt vervolgens de Mijzijde tussen huisnummer 81 en de Meerkoetstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Nabij de wegafsluiting Van Teylingenweg wordt het autoverkeer richting Kamerik en andersom omgeleid via de N463-N212-Oortjespad. Nabij de afsluiting van de Mijzijde wordt het doorgaand verkeer omgeleid over de van Teylingenweg.

De werkzaamheden worden vooraf aangekondigd door middel van aankondigingsborden en omwonenden worden per brief geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze projectleider dhr. P Koedood welke het werk namens de gemeente Woerden zal begeleiden.

20150530 093245Op za. 24 oktober as. wordt de laatste onderhoudsdag in het Burg. Breenplantsoen van 2015 gehouden. Tijdstip samenkomst naast voormalig gemeentehuis om 10.00 uur. 
 
Iedereen die graag meehelpt het plantsoen mooi te houden is welkom om mee te komen helpen. Einddtijd is ca. 12.00 uur. Het werk bestaat uit schoffelen, onkruid verwijderen en mogelijk nog aanvullend bolletjes planten. Ook zullen we afgezaagde takken verwijderen en op het afhaalpunt brengen.
 

Met ca. 17 personen hebben we op 10 oktober, met de huifkar van de Boerinn, de dorpsschouw 2015 gehouden.

Op de Mijzijde werd een aantal keren gestopt om de situatie van het wegdek te kunnen bekijken. Op sommige plaatsen ligt het wegdek onder het waterpeil van de Wetering.

Te voet werd Kanis bekeken. De Roerdompstraat is tijdelijk opgehoogd en met stelcon platen bedekt. Deze straat staat nu niet meer onder water tijdens regen, maar dat is verplaatst naar de kruising. Ook werd stilgestaan bij het terrein van voormalig huize Miland. De projectontwikkelaar Timpaan wil hier nu 13 woningen realiseren.

DSC03331DSC03336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier is weer duidelijk zichtbaar dat het onderhoud van de trottoirs en wegdek te wensen over laat.

DSC03333

Via de Van Teylingenweg werd de rit vervolgd richting Oud-Kamerik. Ook hier werd stilgestaan bij de slechte plekken in het wegdek. Ook werden de bermen beoordeeld; spontane boomgroei is geen uitzondering. Bij biologische boerderij Beekhoeve was een stop voor koffie en werd van gedachten gewisseld over diverse zaken.

Op de Van Teylingenweg zijn op veel plaatsen witte strepen gezet i.v.m. het “lappen”. In ieder geval dit jaar zal dit worden uitgevoerd volgens wethouder De Weger. De gemeente wil met de aanwonenden en bedrijven om de tafel gaan en bekijken wat de toekomst voor het 2e deel van de Van Teylingenweg zal worden. Volgens de wethouder zijn er diverse mogelijkheden.

 

DSC03345Na terugkomst in Kamerik hebben de aanwezigen de situatie rondom het stilgelegde werk aan het Overzicht bekeken. Volgens de aannemer moeten de nutsbedrijven nu eerst hun werkzaamheden verrichten (wat maanden vertraging kan gaan opleveren) voordat de verdere zaken kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zal de aanwonenden volgende week informeren.

Geachte heer, mevrouw,

U weet als geen ander hoe bijzonder en veelzijdig het veenweidegebied is. Denk bijvoorbeeld aan de oude verkavelingspatronen, de zeldzame weidevogels en niet te vergeten onze wereldberoemde koeien. Maar het veenweidegebied kampt ook met een probleem: de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot hoge kosten, bijvoorbeeld aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur (wegen, rioleringen) en het waterbeheer. Een van de grote vragen voor het veenweidegebied van de toekomst is dan ook hoe de kosten van bodemdaling betaalbaar kunnen blijven. Het antwoord is niet makkelijk. Het gaat echter niet alleen om de kosten, ook de kwaliteit van landschap, natuur en cultuurhistorie speelt mee. Deze aspecten zijn lastig in geld uit te drukken maar hebben wel een waarde. Maar hoe bepaal je wat deze waarde is? Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Om  meer inzicht te krijgen in de waardering voor het landschap, de natuur en de cultuurhistorie zijn het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Woerden, de Vereniging Deltametropool, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Bond Heemschut een onderzoek gestart.

Wat vragen we van u?  
Vanaf vandaag gaan we via www.waarderingveenweide.nl de waardering peilen van iedereen die woont, werkt of recreëert in het veenweidegebied. U ontvangt deze mail omdat wij van mening zijn dat u en/of uw organisatie een expert op dit gebied is. Uw expertmening is heel belangrijk voor ons om een compleet beeld te krijgen. Op de website stellen we 5 vragen. We hopen dat u ongeveer 5-10 minuten de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. Onder alle deelnemers aan het onderzoek verloten we een ballonvaart boven het Groene Hart. Een toepasselijke bonus voor alle mensen die hun waardering voor dit bijzondere landschap met ons willen delen. In november organiseren we enkele werksessies om de resultaten van het onderzoek te bespreken. We hopen dat u ook aan deze bijeenkomsten wilt deelnemen. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Wat gaan we met de resultaten doen?
Met de uitkomsten van de enquêtes en de werksessies stellen we een advies op over hoe de belevingsaspecten meegewogen kunnen worden bij het zoeken naar maatregelen die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling. We hopen dat provincie, gemeente en waterschap daarmee beter kunnen afwegen wat in het veenweidegebied behouden moet worden en waar ruimte voor verandering is. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Namens de hele projectgroep van het waarderingsonderzoek,

Henk van Hardeveld
Projectleider

Klik op de documenten hieronder.

Tekening 1

Tekening 2

Bewonersbrief fase 1

Contact

De aannemer is:

Fa. Van Leeuwen GWW B.V.
Breudijk 3b
3481 LM  HARMELEN
0348-442193
www.vanleeuwengww.nl

De aannemer heeft een directiekeet geplaatst op de parkeerplaats achter de Schulenburch. Hier wordt iedere laatste vrijdag van de maand door de aannemer de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over het werk. Ook kan de uitvoerder benaderd worden voor het stellen van vragen over het werk.

We nodigen alle inwoners van Kamerik uit voor de openbare vergadering van het Dorpsplatform Kamerik:

Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik - 22 september 2015 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch

1. Opening

2. Mededelingen

3. Woonvisie
Nathalie Bink van de Gemeente geeft een toelichting.

4. Renoveren Overzicht e.o
Gemeente geeft een presentatie over fasering en omleidingsroutes.

5. Reconstructie Kanis
Welmoed Visser zal ons bijpraten over voortgang en stand van zaken.

6. Van Teylingenweg
Wethouder Van Wegen zal uitleggen wat de plannen zijn met het 2e deel van de Van Teylingenweg.

7. Dorpsagenda / Dorpsschouw - voorbereiding
Onder het genot van een hapje en een drankje brainstormen we over Kamerik – waar moet het Dorpsplatform het accent opleggen?

8. Rondvraag/sluiting

breen123

Op 22 augustus is er weer een vrijwilligersochtend in het Burg. Breenplantsoen. Iedereen van harte welkom vanaf 9.00 uur. Het duurt maximaal 2 uurtjes om alles weer keurig netjes te maken; wie helpt mee?!

Kamerik Proef flyer A5 2015

Bericht van het gemeentehuis:

Wat betreft het noordelijke deel van de Van Teijlingenweg; vorige week is dit deel van de Van Teijlingenweg geïnspecteerd. Eind deze week beoordelen we hiervan de resultaten. Op basis van de uitkomsten worden herstelwerkzaamheden aan de grootste gaten/schades uitgevoerd. Uitvoering hiervan zal zijn in de eerst volgende asfaltronde in september. 

Deze week starten we met de Van Teijlingenweg tussen Beukenlaan en Kanis met groot onderhoud. Ook brengen we op verzoek van de bewoners alvast een provisorische ophoging aan met tijdelijke materialen (betonnen platen) in het oostelijke deel van de Roerdompstraat in de Kanis. Dit vooruitlopend op de totale reconstructie van de openbare ruimte in de Kanis, die gepland staat voor volgend jaar.

Bron: woerden.tv - 7 juli 2015

Kamerikers hebben na een korte opknapbeurt van een week een verbeterde van Teylingenweg.

Scheuren en kuilen ontstaan die zijn ontstaan door verzakkingen worden aangepakt door het uitvoeren van onderhoud. Dit is een oplapmiddel voor de komende paar jaar. In de tussentijd doet de gemeente onderzoek naar een structurele oplossing voor deze gevolgen van bodemdaling binnen het programma ontwikkeling veengebied.

De werkzaamheden starten 13 juli a.s. en duren een week. De weg is dan niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer en er gelden omleidingsroutes. Er wordt een nieuwe asfalt laag geleged en de aansluitingen naar opritten en woningen worden verbeterd.

Roerdompstraat Kanis
Ook de Roerdomstraat krijgt een verbetering. De straat kampt met extreme verzakkingen, waardoor met regen er continu water in de straat staat. Door het leggen van betonplaten wordt hier een tijdelijke oplossing gecreëerd.

Reactie van het dorpsplatform op de brief van werkgroep Oortjespad is nu beschikbaar onder vergaderen> correspondentie en hieronder direct gelinkt.

Lees de open brief van de werkgroep behoud Kinderboerderij Oortjespadbehoud Kinderboerderij Oortjespad (9 juni)

Lees de reactie van het Dorpsplatform (16 juni)

Is het Burg. Breenplantsoen in Kamerik jouw meest favoriete park? Stem dan op dit park op de website van Supporter van Schoon. Als je stemt maak je kans op een bijzondere prijs. Lees alles erover op: http://www.supportervanschoon.nl/parken/

Of ga direct naar de pagina over het Breenplantsoen om te stemmen: http://www.supportervanschoon.nl/zoek-je-park/#!19405/burgemeester-breenplantsoen-kamerik/

parken NL

De gemeente Woerden heeft dit jaar diverse wijzigingen in het maaibeleid voor lang en kort gras in de hele gemeente en dus ook in Kamerik doorgevoerd.

maaiHet Loon en aannemingsbedrijf Theo Klever bv uit Harmelen welke dit jaar door de gemeente voor het maaiwerk is ingeschakeld, heeft een website in het leven geroepen waar u op kunt zien waar en wanneer maaiwerkzaamheden – ook in Kamerik - worden uitgevoerd. Zie hiervoor www.bermenslotenwoerden.nl

Op 23 juni a.s. zouden weer maaiwerkzaamheden (klepelen) in Kamerik worden uitgevoerd; er is op genoemde site ook een (globale) kaart te zien waarop de bermen bijv. 2x of 4 x per jaar worden gemaaid (dit betreft klepelen van het lange gras). De gemeente heeft na vorig jaar ingediende klachten over te hoge bermbegroeiing de frequentie van het maaiwerk van 2 x naar 4 x per jaar gebracht. Het korte gras op grasvelden wordt uiteraard als voorheen veel vaker in het groeiseizoen gemaaid. Toch houdt het maaibeleid veel inwoners bezig, zo merken wij geregeld in onze contacten en tijdens openbare vergaderingen van het Dorpsplatform. Er bestaan nog teveel klachten over. Zo horen wij dat soms teveel wordt weggemaaid (incl. bloemenzee) of dat dit juist helemaal niet of te weinig gebeurt.

Daarom willen wij eventuele klachten verzamelen en in de loop van dit jaar nader met de gemeente bespreken. Inmiddels hebben al meerdere bewoners schriftelijk bezwaren geuit; deze zullen wij bij onze inventarisatie betrekken. Nieuwe op- of aanmerkingen over het maaibeleid van de gemeente verzoeken wij u per e-mail in te dienen en wel voor 1 augustus a.s. Het emailadres van het Dorpsplatform is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De resultaten van de inventarisatie en het resultaat van het overleg met de gemeente hierover zullen wij te zijner tijd op deze website publiceren.

breen123Aanstaande zaterdag is er weer een vrijwilligersochtend in het Burg. Breenplantsoen. Werkzaamheden bestaan o.a. uit onkruid wieden, snoeiwerkzaamheden etc. 

Start vanaf 9.00 uur bij het voormalige gemeentehuis en het duurt ong. 2 uur. 

Iedereen van harte welkom om mee te helpen in het park!

Afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de gemeente Woerden. Deze is nodig om goede plannen en afspraken te kunnen maken voor het wonen in de toekomst. Waar is behoefte aan welke woningen? Waar moet nieuwbouw komen en voor wie? Hoe zorgen we voor een betere doorstroming?

Over al deze vragen zijn gesprekken gevoerd met inwoners en professionele partijen zoals woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn wensen en zorgen op tafel gelegd. Over het woningaanbod voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld: hoe gaan we om met senioren, starters en lage inkomens? Maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Hoe kunnen woningen hierop worden aangepast? Belangrijke thema’s, met soms verrassende ideeën. Natuurlijk was ook het Dorpsplatform Kamerik aanwezig op de avond in de Schulenburch waar ook andere inwoners uit Kamerik/Kanis aanwezig waren.

Alle wensen, ideeën en suggesties zijn onder de loep genomen. Ook de onderzoeksgegevens van de gemeente zijn daarbij betrokken. Het resultaat is een concept-woonvisie die door de Raad wordt vastgesteld op 25 juni 2015. Daarna wordt de Woonvisie uitgewerkt in een strategische woningbouwplanning en worden er prestatieafspraken opgesteld samen met de woningcorporaties.

Er is één woonvisie voor heel Woerden, daarnaast zijn er deelvisies per kern:

  1. Concept-woonvisie Woerden algemeen (klik om te lezen)
  2. Concept-woonvisie stad Woerden
  3. Concept-woonvisie Harmelen
  4. Concept-woonvisie Kamerik/Kanis (klik om te lezen)
  5. Concept-woonvisie Zegveld

Na ontvangst van de concept-woonvisie hebben we als Platform Kamerik een reactie gegeven op dit concept. Lees de reactie van het Dorpsplatform op de woonvisie.