20150530 093245Op za. 24 oktober as. wordt de laatste onderhoudsdag in het Burg. Breenplantsoen van 2015 gehouden. Tijdstip samenkomst naast voormalig gemeentehuis om 10.00 uur. 
 
Iedereen die graag meehelpt het plantsoen mooi te houden is welkom om mee te komen helpen. Einddtijd is ca. 12.00 uur. Het werk bestaat uit schoffelen, onkruid verwijderen en mogelijk nog aanvullend bolletjes planten. Ook zullen we afgezaagde takken verwijderen en op het afhaalpunt brengen.
 

Met ca. 17 personen hebben we op 10 oktober, met de huifkar van de Boerinn, de dorpsschouw 2015 gehouden.

Op de Mijzijde werd een aantal keren gestopt om de situatie van het wegdek te kunnen bekijken. Op sommige plaatsen ligt het wegdek onder het waterpeil van de Wetering.

Te voet werd Kanis bekeken. De Roerdompstraat is tijdelijk opgehoogd en met stelcon platen bedekt. Deze straat staat nu niet meer onder water tijdens regen, maar dat is verplaatst naar de kruising. Ook werd stilgestaan bij het terrein van voormalig huize Miland. De projectontwikkelaar Timpaan wil hier nu 13 woningen realiseren.

DSC03331DSC03336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier is weer duidelijk zichtbaar dat het onderhoud van de trottoirs en wegdek te wensen over laat.

DSC03333

Via de Van Teylingenweg werd de rit vervolgd richting Oud-Kamerik. Ook hier werd stilgestaan bij de slechte plekken in het wegdek. Ook werden de bermen beoordeeld; spontane boomgroei is geen uitzondering. Bij biologische boerderij Beekhoeve was een stop voor koffie en werd van gedachten gewisseld over diverse zaken.

Op de Van Teylingenweg zijn op veel plaatsen witte strepen gezet i.v.m. het “lappen”. In ieder geval dit jaar zal dit worden uitgevoerd volgens wethouder De Weger. De gemeente wil met de aanwonenden en bedrijven om de tafel gaan en bekijken wat de toekomst voor het 2e deel van de Van Teylingenweg zal worden. Volgens de wethouder zijn er diverse mogelijkheden.

 

DSC03345Na terugkomst in Kamerik hebben de aanwezigen de situatie rondom het stilgelegde werk aan het Overzicht bekeken. Volgens de aannemer moeten de nutsbedrijven nu eerst hun werkzaamheden verrichten (wat maanden vertraging kan gaan opleveren) voordat de verdere zaken kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zal de aanwonenden volgende week informeren.

Geachte heer, mevrouw,

U weet als geen ander hoe bijzonder en veelzijdig het veenweidegebied is. Denk bijvoorbeeld aan de oude verkavelingspatronen, de zeldzame weidevogels en niet te vergeten onze wereldberoemde koeien. Maar het veenweidegebied kampt ook met een probleem: de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot hoge kosten, bijvoorbeeld aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur (wegen, rioleringen) en het waterbeheer. Een van de grote vragen voor het veenweidegebied van de toekomst is dan ook hoe de kosten van bodemdaling betaalbaar kunnen blijven. Het antwoord is niet makkelijk. Het gaat echter niet alleen om de kosten, ook de kwaliteit van landschap, natuur en cultuurhistorie speelt mee. Deze aspecten zijn lastig in geld uit te drukken maar hebben wel een waarde. Maar hoe bepaal je wat deze waarde is? Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Om  meer inzicht te krijgen in de waardering voor het landschap, de natuur en de cultuurhistorie zijn het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Woerden, de Vereniging Deltametropool, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Bond Heemschut een onderzoek gestart.

Wat vragen we van u?  
Vanaf vandaag gaan we via www.waarderingveenweide.nl de waardering peilen van iedereen die woont, werkt of recreëert in het veenweidegebied. U ontvangt deze mail omdat wij van mening zijn dat u en/of uw organisatie een expert op dit gebied is. Uw expertmening is heel belangrijk voor ons om een compleet beeld te krijgen. Op de website stellen we 5 vragen. We hopen dat u ongeveer 5-10 minuten de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. Onder alle deelnemers aan het onderzoek verloten we een ballonvaart boven het Groene Hart. Een toepasselijke bonus voor alle mensen die hun waardering voor dit bijzondere landschap met ons willen delen. In november organiseren we enkele werksessies om de resultaten van het onderzoek te bespreken. We hopen dat u ook aan deze bijeenkomsten wilt deelnemen. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Wat gaan we met de resultaten doen?
Met de uitkomsten van de enquêtes en de werksessies stellen we een advies op over hoe de belevingsaspecten meegewogen kunnen worden bij het zoeken naar maatregelen die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling. We hopen dat provincie, gemeente en waterschap daarmee beter kunnen afwegen wat in het veenweidegebied behouden moet worden en waar ruimte voor verandering is. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Namens de hele projectgroep van het waarderingsonderzoek,

Henk van Hardeveld
Projectleider

Klik op de documenten hieronder.

Tekening 1

Tekening 2

Bewonersbrief fase 1

Contact

De aannemer is:

Fa. Van Leeuwen GWW B.V.
Breudijk 3b
3481 LM  HARMELEN
0348-442193
www.vanleeuwengww.nl

De aannemer heeft een directiekeet geplaatst op de parkeerplaats achter de Schulenburch. Hier wordt iedere laatste vrijdag van de maand door de aannemer de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over het werk. Ook kan de uitvoerder benaderd worden voor het stellen van vragen over het werk.

We nodigen alle inwoners van Kamerik uit voor de openbare vergadering van het Dorpsplatform Kamerik:

Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik - 22 september 2015 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch

1. Opening

2. Mededelingen

3. Woonvisie
Nathalie Bink van de Gemeente geeft een toelichting.

4. Renoveren Overzicht e.o
Gemeente geeft een presentatie over fasering en omleidingsroutes.

5. Reconstructie Kanis
Welmoed Visser zal ons bijpraten over voortgang en stand van zaken.

6. Van Teylingenweg
Wethouder Van Wegen zal uitleggen wat de plannen zijn met het 2e deel van de Van Teylingenweg.

7. Dorpsagenda / Dorpsschouw - voorbereiding
Onder het genot van een hapje en een drankje brainstormen we over Kamerik – waar moet het Dorpsplatform het accent opleggen?

8. Rondvraag/sluiting

breen123

Op 22 augustus is er weer een vrijwilligersochtend in het Burg. Breenplantsoen. Iedereen van harte welkom vanaf 9.00 uur. Het duurt maximaal 2 uurtjes om alles weer keurig netjes te maken; wie helpt mee?!

Kamerik Proef flyer A5 2015

Bericht van het gemeentehuis:

Wat betreft het noordelijke deel van de Van Teijlingenweg; vorige week is dit deel van de Van Teijlingenweg geïnspecteerd. Eind deze week beoordelen we hiervan de resultaten. Op basis van de uitkomsten worden herstelwerkzaamheden aan de grootste gaten/schades uitgevoerd. Uitvoering hiervan zal zijn in de eerst volgende asfaltronde in september. 

Deze week starten we met de Van Teijlingenweg tussen Beukenlaan en Kanis met groot onderhoud. Ook brengen we op verzoek van de bewoners alvast een provisorische ophoging aan met tijdelijke materialen (betonnen platen) in het oostelijke deel van de Roerdompstraat in de Kanis. Dit vooruitlopend op de totale reconstructie van de openbare ruimte in de Kanis, die gepland staat voor volgend jaar.

Bron: woerden.tv - 7 juli 2015

Kamerikers hebben na een korte opknapbeurt van een week een verbeterde van Teylingenweg.

Scheuren en kuilen ontstaan die zijn ontstaan door verzakkingen worden aangepakt door het uitvoeren van onderhoud. Dit is een oplapmiddel voor de komende paar jaar. In de tussentijd doet de gemeente onderzoek naar een structurele oplossing voor deze gevolgen van bodemdaling binnen het programma ontwikkeling veengebied.

De werkzaamheden starten 13 juli a.s. en duren een week. De weg is dan niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer en er gelden omleidingsroutes. Er wordt een nieuwe asfalt laag geleged en de aansluitingen naar opritten en woningen worden verbeterd.

Roerdompstraat Kanis
Ook de Roerdomstraat krijgt een verbetering. De straat kampt met extreme verzakkingen, waardoor met regen er continu water in de straat staat. Door het leggen van betonplaten wordt hier een tijdelijke oplossing gecreëerd.

Reactie van het dorpsplatform op de brief van werkgroep Oortjespad is nu beschikbaar onder vergaderen> correspondentie en hieronder direct gelinkt.

Lees de open brief van de werkgroep behoud Kinderboerderij Oortjespadbehoud Kinderboerderij Oortjespad (9 juni)

Lees de reactie van het Dorpsplatform (16 juni)

Is het Burg. Breenplantsoen in Kamerik jouw meest favoriete park? Stem dan op dit park op de website van Supporter van Schoon. Als je stemt maak je kans op een bijzondere prijs. Lees alles erover op: http://www.supportervanschoon.nl/parken/

Of ga direct naar de pagina over het Breenplantsoen om te stemmen: http://www.supportervanschoon.nl/zoek-je-park/#!19405/burgemeester-breenplantsoen-kamerik/

parken NL

De gemeente Woerden heeft dit jaar diverse wijzigingen in het maaibeleid voor lang en kort gras in de hele gemeente en dus ook in Kamerik doorgevoerd.

maaiHet Loon en aannemingsbedrijf Theo Klever bv uit Harmelen welke dit jaar door de gemeente voor het maaiwerk is ingeschakeld, heeft een website in het leven geroepen waar u op kunt zien waar en wanneer maaiwerkzaamheden – ook in Kamerik - worden uitgevoerd. Zie hiervoor www.bermenslotenwoerden.nl

Op 23 juni a.s. zouden weer maaiwerkzaamheden (klepelen) in Kamerik worden uitgevoerd; er is op genoemde site ook een (globale) kaart te zien waarop de bermen bijv. 2x of 4 x per jaar worden gemaaid (dit betreft klepelen van het lange gras). De gemeente heeft na vorig jaar ingediende klachten over te hoge bermbegroeiing de frequentie van het maaiwerk van 2 x naar 4 x per jaar gebracht. Het korte gras op grasvelden wordt uiteraard als voorheen veel vaker in het groeiseizoen gemaaid. Toch houdt het maaibeleid veel inwoners bezig, zo merken wij geregeld in onze contacten en tijdens openbare vergaderingen van het Dorpsplatform. Er bestaan nog teveel klachten over. Zo horen wij dat soms teveel wordt weggemaaid (incl. bloemenzee) of dat dit juist helemaal niet of te weinig gebeurt.

Daarom willen wij eventuele klachten verzamelen en in de loop van dit jaar nader met de gemeente bespreken. Inmiddels hebben al meerdere bewoners schriftelijk bezwaren geuit; deze zullen wij bij onze inventarisatie betrekken. Nieuwe op- of aanmerkingen over het maaibeleid van de gemeente verzoeken wij u per e-mail in te dienen en wel voor 1 augustus a.s. Het emailadres van het Dorpsplatform is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De resultaten van de inventarisatie en het resultaat van het overleg met de gemeente hierover zullen wij te zijner tijd op deze website publiceren.

breen123Aanstaande zaterdag is er weer een vrijwilligersochtend in het Burg. Breenplantsoen. Werkzaamheden bestaan o.a. uit onkruid wieden, snoeiwerkzaamheden etc. 

Start vanaf 9.00 uur bij het voormalige gemeentehuis en het duurt ong. 2 uur. 

Iedereen van harte welkom om mee te helpen in het park!

Afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de gemeente Woerden. Deze is nodig om goede plannen en afspraken te kunnen maken voor het wonen in de toekomst. Waar is behoefte aan welke woningen? Waar moet nieuwbouw komen en voor wie? Hoe zorgen we voor een betere doorstroming?

Over al deze vragen zijn gesprekken gevoerd met inwoners en professionele partijen zoals woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn wensen en zorgen op tafel gelegd. Over het woningaanbod voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld: hoe gaan we om met senioren, starters en lage inkomens? Maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Hoe kunnen woningen hierop worden aangepast? Belangrijke thema’s, met soms verrassende ideeën. Natuurlijk was ook het Dorpsplatform Kamerik aanwezig op de avond in de Schulenburch waar ook andere inwoners uit Kamerik/Kanis aanwezig waren.

Alle wensen, ideeën en suggesties zijn onder de loep genomen. Ook de onderzoeksgegevens van de gemeente zijn daarbij betrokken. Het resultaat is een concept-woonvisie die door de Raad wordt vastgesteld op 25 juni 2015. Daarna wordt de Woonvisie uitgewerkt in een strategische woningbouwplanning en worden er prestatieafspraken opgesteld samen met de woningcorporaties.

Er is één woonvisie voor heel Woerden, daarnaast zijn er deelvisies per kern:

  1. Concept-woonvisie Woerden algemeen (klik om te lezen)
  2. Concept-woonvisie stad Woerden
  3. Concept-woonvisie Harmelen
  4. Concept-woonvisie Kamerik/Kanis (klik om te lezen)
  5. Concept-woonvisie Zegveld

Na ontvangst van de concept-woonvisie hebben we als Platform Kamerik een reactie gegeven op dit concept. Lees de reactie van het Dorpsplatform op de woonvisie.

cuttsmall 9555Stoomgemaal Teijlingens is afgelopen zaterdagmiddag na een restauratie weer geopend. Rond 14.00 opende commissaris van de Koning Willibrord van Beek samen met dijkgraaf Patrick Poelmann, wethouder Martin Schreurs en voorzitter van de stichting Ruud Mees het gerestaureerde gemaal aan de Van Teijlingenweg in Kamerik. Er zijn verschillende aanpassingen verricht.

Lees het volledige bericht op Woerden.tv.

zaterdag 9 mei werd de afronding van het project 'Ruimte voor de Grecht' gevierd. Er is een nieuwe Nes aangelegd in de Grecht, gemaakt van een baggerproject als uitdieping van de Kamerikse Wetering.

De opening bestond uit een mooie vaartocht over de Grecht en uiteraard een bezoek aan het waterbergingsgebied. De bestuurders van hoogheemraadschap De Stichte Rijnladen en Natuurmonumenten draaiden ter opening enkele sluizen open zodat het project verder onder water kon lopen. Door natuurlijke landaanwinning zal er een nes ontstaan (eilandje in De Grecht). 

20150509 11331420150509 111341

 

 


20150509 112644

 

 

 

 


20150509 113437

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit project komen de drie taken van het waterschapswerk bij elkaar:

  1. Droge voeten met de aanleg van een waterbergingsgebied en het baggeren van de Grecht en de Kamerikse wetering
  2. Veilige dijken met het verbeteren van de Grechtkade
  3. Schoon water door de aanleg van een nieuw nat natuurgebied en het baggeren van de Grecht en de Kamerikse wetering

Op 25 maart werd het zwerfvuil in en langs routes in Kamerik voor de 6e keer weer aangepakt; ruim 50 scholieren en 12 ouders maakten het dorp en omgeving weer 'spic en span'.
 
7e
4e
                                       
Kamerik Schoon 2015 018
Kamerik Schoon 2015 022

Kamerik Schoon 2015 026Kamerik Schoon 2015 030

Ook in Kamerik zijn er 'supporters van Schoon!' in voldoende mate te vinden. Het Dorpsplatform organiseerde voor de 6e keer de actie Kamerik Schoon waarbij met scholieren van beide basisscholen in het dorp de wegen, plantsoenen en routes weer van talloze blikjes, plastic rommel en ander zwerfafval werden verlost.

Dit project dat in de Landelijke Opschoonweek wordt gehouden slaat steeds beter aan en ruim 50 kinderen en 12 ouders/begeleiders namen er met enthousiasme aan deel. Langs doorgaande (fiets) routes heeft de gemeente nu extra vangnetten voor de rommel geplaatst; hiervan wordt ook goed gebruik gemaakt; helaas wordt toch nog teveel rommel op straat gegooid, maar met de actie lieten de scholieren zien dat dit niet hoeft en veel beter kan. 

Aan het eind van de middag sprak 'dorps'wethouder Tymon de Weger de kinderen toe en trakteerde hij de deelnemers op een stukje taart.

Woensdagavond, 25 maart 2015, een avond om niet te vergeten voor Arthur Bolderdijk. Na 25 jaar lid van het bestuur van de ondernemersvereniging Kamerik/Kanis zwaait Arthur af als voorzitter van de Kamerikse ondernemersvereniging. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging memoreert Arthur hoogtepunten uit de afgelopen periode en stelt hij de leden Sikke van Es als nieuwe voorzitter voor. De leden stemmen met luid applaus in met de voorgestelde nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter dankt Arthur voor de grote inzet van de afgelopen jaren waarin het ledental een gestage groei heeft laten zien. Ook de financiën blijken helemaal op orde te zijn getuige de presentatie van de penningmeester Pieter Timmerman. Tijdens het informele gedeelte na afloop van de vergadering zwaait wethouder Bob Duindam alle lof toe (foto) voor inzet van de voorzitter en overhandigt hem namens het gehele gemeentebestuur een gevarieerd pakket waarin ook Kamerikse producten zijn opgenomen.

IMG 0436