Op 29 november vindt de jaarlijkse dorpsschouw plaats van het Dorpsplatform Kamerik. Dit jaar worden verbeterpunten in De Kanis bekeken met wethouder Stolk. Punten waar langs gelopen wordt en die besproken worden zijn bij voorbeeld de mogelijkheid voor een fietspad langs het Oortjespad, het waterprobleem in de straten, plannen voor nieuwbouw, de oevers van de Wetering en de veiligheid op de Van Teylingenweg.
Iedereen die mee wil lopen en mee wil praten is van harte welkom uur in de ontvangstruimte van Oortjeshek, Oortjespad 2. We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie.

Meer informatie: Ko Droogers tel. 0624710324

verenigingenspelDe ondernemersverenging organiseert in samenwerking met een aantal verenigingsvrijwilligers in 2015 voor de derde keer het verengingenspel.

Uitgangspunt van de ondernemersvereniging is dat we een gezellige avond willen organiseren voor mensen die altijd al druk zijn in een vereniging, bedrijf of als vrijwilliger. Wij nodigen uw vereniging, bedrijf, familie, vrienden en/of straat uit om met een team van vier spelers mee te doen. Het team kan inschrijven onder een zelf verzonnen naam.

Meer weten of aanmelden?

Uitnodiging Verenigingenspel Kamerik

Aanmeldformulier

uitnodiging overige

Kijk voor meer informatie op de website: www.hartvoorwoerden.nl/bewonersinitiatieven.

De verbetering van de Grechtkade tussen Houtkade en gemaal Oud-Kamerik is afgerond; het fietspad is weer open. Voor de komende tien jaar is de kering hoog genoeg en voor de komende dertig jaar voldoet hij aan de stabiliteitseisen.
 
Bron: nieuwsbrief HDSR - 16 oktober 2014
fietspad grechtkade
Werk aan de Grechtkade
Om de kering sterker te maken hebben we een stabiliteitsberm van klei aan de binnenzijde aangebracht. Die zorgt voor extra gewicht om de kering op zijn plaats te houden. Verder is de kering zelf opgehoogd door klei aan te brengen. Het fietspad is van de kering weggehaald en op de berm gelegd zodat in de toekomst de kering opgehoogd kan worden zonder het fietspad af te sluiten. De aansluiting met de Houtkade is verbeterd door het plaatsen van een nieuwe brug.
 
Vertraging
Helaas hebben we tijdens het werk veel vertraging opgelopen door de moeilijke lokale omstandigheden. De berm is in lagen aangebracht. De ondergrond was minder bestand tegen het aanbrengen van klei dan verwacht. Hierdoor moest er veel langer dan gedacht worden gewacht met het aanbrengen van de volgende laag grond. Dit is een goede leerschool voor de toekomst maar was bij dit project een vervelende bijkomstigheid.
 
Nog meer werk aan de Grechtkade
Op dit moment loopt de aanbesteding voor de verbetering van het deel tussen het gemaal en Woerdense Verlaat. Ook hier zal de kering verbeterd moeten worden en wordt het fietspad verplaatst. Binnenkort zal daar meer over worden bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op de projectpagina.

De Gemeente Woerden wil graag inzicht in de ervaringen van haar inwoners met de proef Omgekeerd Inzamelen en welke effecten de proef in hun perceptie heeft.
Daarin is de gemeente vanaf november 2013 gestart met de proef 'Omgekeerd Inzamelen' op twee locaties:
-Kamerik
-Muntendreven in Snel en Polanen.
De Gemeente wil als onderdeel van de evaluatie van de proef Omgekeerd Inzamelen de mening weten van de burgers die in het pilot-gebied wonen.
In dit rapport vindt u de resultaten van dit onderzoek.

Tevens een overzicht van de antwoorden op de open vragen. Vraag 1 Tevredenheid + rapportcijfer;  vraag 2 Wat kan er nog verbeterd worden?; Vraag 3 Overige opmerkingen.

De inwoners van Kamerik maken zich grote zorgen om het behoud van de kinderboerderij Oortjespad en natuureducatie op het recreatieterrein. Dit is mede gebleken uit het feit dat dit een van de gekozen onderwerpen is op de dorpsagenda. Het plan van het recreatieschap is het beheer van het gehele recreatieterrein over te dragen aan Kamerijck en binnen 3 jaar de beheerkosten naar nul euro terug te brengen. Hierbij komt het voortbestaan van de kinderboerderij ernstig in het gedrang. Kamerijck had al aangegeven de kinderboerderij, zonder bijdrage van het recreatieschap, niet in de huidige vorm in stand te kunnen houden. De zelfstandige Werkgroep Oortjespad vindt dat het recreatieschap ook anderen de kans moet bieden het gebied te beheren en dat voor een duurzaam beheer van de kinderboerderij en omgeving dit het best ondergebracht kan worden in een stichting met vrijwilligers. Zij hebben hiervoor een plan opgesteld. 

Lees hier het plan.

Limes.png

In het weekend van 26 tot en met 29 september voert de provincie Utrecht groot onderhoud* uit aan de rotonde Leidsestraatweg (N198) – Bedrijfsweg in Harmelen. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor auto’s, omdat de rotonde moet worden afgesloten.

Werkzaamheden

Het bestaande asfalt op de rotonde wordt vervangen door nieuw asfalt; daarnaast wordt ook het straatwerk in het midden van de rotonde vernieuwd. 

Planning

De werkzaamheden aan de rotonde worden uitgevoerd tussen vrijdagavond 26 september 21.00 uur en maandagochtend 29 september 5.00 uur. In de week voorafgaande aan dit weekend worden in de avond en nacht voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Consequenties voor het verkeer

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan het verkeer hinder ondervinden bij het passeren. In het weekend van 26 – 29 september is de rotonde volledig afgesloten. Het verkeer op de Leidsestraatweg wordt m.b.v. borden omgeleid. Het industrieterrein blijft bereikbaar via de Breudijk. De benzinepomp bij de rotonde is bereikbaar via het industrieterrein. Het fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorgang vinden. De bussen rijden een aangepaste dienstregeling. Deze staat bij de haltes aangegeven en is te vinden op www.connexxion.nl. Aanliggende panden blijven bereikbaar. Hulpdiensten kunnen tijdens calamiteiten alle panden bereiken. 

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren en markering aanbrengen is dan niet verstandig omdat het resultaat van slechte kwaliteit zal zijn.

In het weekend van 19 tot en met 22 september voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan van de M.A. Reinaldaweg (N204) en de rotonde N204 – Laan van Rapijnen in Linschoten. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor auto's omdat de rotonde moet worden afgesloten.

60 jarig jubileum Streekbrandweer Utrecht zuid-west

Dit jaar bestaat de Streekbrandweer Utrecht zuid-west 60 jaar. Een belangrijk en bijzonder moment om even bij stil te staan. Wij doen dat op zaterdag 13 september 2014 met een oefentocht langs alle posten van de streekbrandweer Utrecht zuid-west. Tijdens de oefentocht gaan alle deelnemende posten bij elkaar op de post langs en doen daar een ludieke en leerzame brandweer gerelateerde inzet. U bent van harte welkom!

De Streekbrandweer is een vereniging van 10 brandweerposten, die jaarlijks brandweerwedstrijden organiseert. Ieder jaar zijn dit vier avondwedstrijden en een slotwedstrijd op een zaterdag. Na afloop van het seizoen wordt de jaarwinnaar bekend gemaakt. Deze wedstrijden worden georganiseerd om een bijdrage te leveren aan de geoefendheid en vakbekwaamheid van de brandweer. Mede dankzij deze wedstrijden kan de burger vertrouwen op een adequate hulpverlening. De deelnemende brandweerposten zijn Benschop, Haastrecht, Kamerik, Kockengen, Linschoten, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en Zegveld. In het kader van de oefentocht vinden er op bovengenoemde posten van 08.30 tot 16.00 uur activiteiten plaats.

U bent van harte welkom op de brandweerposten om de activiteiten te bekijken!

NA RUIM 2 MAANDEN KLUSSEN IS HET PAND NIJVERHEIDSWEG 8 TE KAMERIK BIJNA KLAAR.

DANK AAN IEDEREEN DIE DIT MOGELIJK GEMAAKT HEEFT!

DAT GAAN WE VIEREN OP ZATERDAG 27 SEPTEMBER A.S.

13-15.30 UUR BURENDAGPROGRAMMA VOOR DE OUDE EN DE NIEUWE BUREN, DE VRIJWILLIGERS EN DE JONGEREN VAN DE SLEUTELCLUB.

16.00 UUR OFFICIËLE OPENING DOOR BURGEMEESTER MOLKENBOER EN EEN SPECIALE GAST.
DIT BETREFT DE OPENING VAN HET MULTIFUNCTIONELE BUURTCENTRUM
WAARIN NAAST DE SLEUTELCLUB KAMERIK OOK DE INLOOP "EFFE BUURTEN",
DE COMPUTERHULP AAN INWONERS VAN KAMERIK EN TOEKOMSTIGE
ACTIVITEITEN GEHUISVEST ZIJN/WORDEN.
(vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom)

16.30 UUR BARBECUE VOOR GENODIGDEN EN BELANGSTELLENDEN.

18.30 UUR SLUITING

Enkele maanden geleden ontvingen de basisscholen in de wijde omgeving van ons dorp een alarmerende brief van het Recreatieschap Midden Nederland met de mededeling dat de educatieve taak van het Oortjespad met ingang van deze zomer geschrapt gaat worden. Dat betekent het einde van een succesvol project waar nota bene in 2013 ruim 220 groepen, te weten 6500 scholieren en 2000 begeleiders met een positieve rapportcijfer van gemiddeld 8,1.

Reden waarom in juni jl tijdens de bespreking van de Dorpsagenda in een openbare vergadering in de gekeerde Kanis door verschillende dorpsbewoners zorgen over de kinderboerderij kenbaar werden gemaakt en in de vergadering besloten werd een werkgroep samen te stellen met als doelstelling een alternatief plan op te stellen voor de kinderboerderij met de inzet van plaatselijke vrijwilligers.

Kortgeleden heeft deze werkgroep de kernpunten van dit plan ter toetsing en goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen bestuur van het Dorpsplatform. Een nadere uitwerking van dit plan zal nu volgen, gebaseerd op de drie peilers:
Behoud van de kinderboerderij (met uitbreiding van de variatie van de dieren)
Behoud van de educatieve taak in haar volle omvang
Behoud van gratis dagrecreatie en het kinderbad (met uitbreiding van spel- en speelmogelijkheden)
Dit houdt in dat op korte termijn gesprekken gepland zullen worden met de betrokken instanties om het plan te concretiseren.

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Ruud Buurman, telefoon 0348-401222 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan de bewoners van de
Beukenlaan In Kamerik

Zegveld, 23 juli 2014

Betreft: Werkzaamheden Beukenlaan te Kamerik.

Geachte bewoners/belanghebbenden,

In opdracht van de gemeente Woerden gaat Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV uit Zegveld werkzaamheden uitvoeren aan de Beukenlaan te Kamerik. Het betreft fase 3 van het project reconstructie Beukenlaan Kamerik. Fase 1 en 2 hebben we eind 2013 en begin 2014 uitgevoerd.

De planning is om met de werkzaamheden aan te vangen op maandag 8 september 2014.
Vooraf willen we u nog de mogelijkheid geven om eventuele vragen te stellen of suggesties te doen.
Daarom is er dinsdag 2 september 2014 tussen 16.00 – 19.30 uur een afvaardiging van de gemeente Woerden en van Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV op de Beukenlaan aanwezig waar u - als u daar behoefte aan heeft - met uw vragen terecht kunt.

U kunt ook vooraf per mail contact opnemen. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met hartelijke groeten en wellicht tot dinsdag 2 september 2014.
Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV

Koen Wolleswinkel
Bedrijfsleider

 

Klachtenlijn gemeente Woerden
Uw klacht wordt geregistreerd en binnen 10 dagen verholpen. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld door levertijden of het inhuren van bedrijven. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht.
De gemeentelijke klachtenlijn is van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0348 - 430 966 (dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu, waar u eventueel uw klacht kan inspreken).

Heeft u klachten over zwerfvuil, uw minicontainer, verzamelcontainers of ondergrondse vuilcontainers kunt u melden via dit nummer. Ook klachten over het openbaar gebied, zoals overhangend groen, onkruid, rioleringen, verkeersborden en -lichten, beschadigd wegdek, tunnels, bruggen en dergelijke kunt u melden via de klachtenlijn.

Half jaar huur voor Sleutelclub Kamerik
Gemeente Woerden enthousiast over groei Sleutelclub

De Sleutelclub Kamerik is een begrip in Woerden. Met sleutelprojecten voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar, meidenactiviteiten en bijvoorbeeld computerondersteuning zorgt de Sleutelclub niet alleen voor leuke activiteiten voor jongeren. Ook zorgt de club voor mooie verbindingen in de samenleving. De Sleutelclub Kamerik is succesvol en trekt allerlei groepen jeugd aan. Hierdoor is de club uit zijn jasje gegroeid en verhuist naar een grotere ruimte op het industrie terrein van Kamerik. Gemeente Woerden geeft de start op de nieuwe locatie een steuntje in de rug en betaalt het eerste half jaar de huur.

De nieuwe locatie biedt op begane grond voldoende mogelijkheden voor opknapprojecten aan oude auto's, motoren, brommers en fietsen. En de modelbouw- en knutselactiviteiten en het computeren krijgen op de bovenverdieping een ruime plek. Daarnaast kan de stichting hier aan de slag met de toekomstplannen rond het opzetten van een kookstudio, waar mensen samen koken en elkaar kunnen ontmoeten. "De Sleutelclub Kamerik neemt een belangrijke rol in binnen onze samenleving. Op een informele wijze ontdekken jongeren bij de Sleutelclub hun talenten. De club brengt mensen samen, zowel uit de onze dorpskernen als de stad Woerden. Door dit financiële gebaar stimuleren we een goede start op de nieuwe locatie".

 

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij geven u graag informatie en advies.

Blusmiddelen
Wat te doen bij een kleine brand? In veel gevallen kunt u een beginnende brand zelf blussen. Dat kan uiteraard alleen als u weet hoe u dat op een veilige manier kunt doen. Hieronder een paar tips.

De belangrijkste tip
Als eerste en belangrijkste tip adviseren wij u om alleen te blussen als u en uw huisgenoten nog steeds veilig de woning kunnen verlaten. Bij twijfel dus niet blussen, maar iedereen in veiligheid brengen en 112 bellen. Bedenk ook dat rook giftig is en inademen dus gevaarlijk.

Water
Het lijkt heel logisch om brand te blussen met water. Voor brandende olie of brand door een elektrisch apparaat geldt dat echter niet. Gebruik dan een brandblusser of blusdeken.

Gebruik van een blusdeken
Gebruikt u een blusdeken, wikkel dan de punten van de blusdeken rond uw handen. Houdt de blusdeken voor uw lichaam. Bedek de brandhaard vervolgens met de deken. Haal de deken pas weg als het vuur volledig gedoofd en de hitte weg is.

Vlam in de pan
Een vlam in de pan is heel vaak de oorzaak van een woningbrand. Het ontstaat als vet te heet wordt. Leg, bij een vlam in de pan, direct een deksel of een blusdeken op de pan. Zet vervolgens de hittebron en eventuele afzuigkap uit. Zorg dat u altijd een deksel klaar heeft liggen als u kookt. Dan bent u altijd voorbereid.

Gebruik van brandblussers
Het is handig om brandblussers in huis te hebben, zeker in de keuken. Brandblussers zijn echter niet voor alle branden geschikt. Op de blusser staat met symbolen aangegeven voor welk soort brand de blusser te gebruiken is. Meestal is dat voor verschillende soorten branden, maar het is belangrijk dat u daarop let als u een blusser koopt.
Met een poederblusser kunt u de meeste beginnende brandjes blussen en ze zijn relatief goedkoop. Echter, elektronische apparatuur kan niet goed tegen het poeder en het poeder is heel moeilijk op te ruimen. Dit maakt ze minder geschikt voor in huis.

Een brandblusser werkt maar heel kort. Nader de brand daarom zo dicht mogelijk en spuit met korte stoten. Richt niet op de vlammen, maar op het materiaal dat brandt.
Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld 'Rookmelders en brandblussers'. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens.

Contactpersoon Woerden voor de pers vliegramp Malaysia Airlines: telefoon 31654234436

Om er voor te zorgen dat de aandacht van het Minkemacollege primair gericht kan zijn op de zorg voor de leerlingen, is de gemeente algemeen woordvoerder voor de pers met vragen rond de Woerdense slachtoffers van het vliegtuigongeluk met Malaysia Airlines.

 

Uw wijkagent vraagt aandacht voor het volgende.

De afgelopen week zijn er een aantal diefstallen uit de auto gepleegd in Kamerik en van de diefstal van een Transportbusje vanaf de Handelsweg.
Het gebied van de autodiefstallen ligt in de omgeving van de Kastanjelaan en de Burgemeester Talsmaweg. Opvallend was hieraan dat het tweemaal ging om een Audi A3, die was opengebroken.

Landelijk is er een tendens gaande, dat van Audi A3's de airbags en stuurkolommen worden gestolen.
Vaak staan deze autoinbraken niet op zich, maar gaan gepaard in een hele serie van autoinbraken. Het kan zijn dat de daders vooraf het gebied verkennen. Het is aannemelijk dat de daders in de late avond of nachturen hun slag hebben geslagen.

Uw wijkagent vraagt u attent te zijn op verdachte personen of situaties. Ziet u een verdachte situatie, aarzel niet en bel de politie. Bij een mogelijke dader-getuige confrontatie mag u zelfs 112 bellen.
Ook achteraf info over deze autoinbraken zijn wij geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Ton Hendrikse
Wijkagent Kamerik/Zegveld
Politie | Midden Nederland | De Copen | Wijkteam Woerden
Houttuinlaan 10 3448GM Woerden

Van 7 juli tot en met 15 augustus 2014 wordt de aansluiting van de nieuwe zuidwestelijke randweg in Harmelen gemaakt, ter hoogte van Haanwijk en de Dorpsstraat/Leidsestraatweg – Hofbrug. De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer en de omgeving.

De nieuwe zuidwestelijke randweg (onderdeel van A12 Bravo 6*) ontlast straks de dorpskern van Harmelen van doorgaand verkeer en ontsluit het bedrijventerrein 'De Putkop'. De nieuwe weg gaat lopen vanaf de nieuwe aansluiting op de A12 in de richting van Woerden en sluit vervolgens via een nieuwe rotonde aan op de provinciale weg N198.

Planning
De werkzaamheden voor de aansluiting bij Haanwijk worden in 2 fasen uitgevoerd:Werkzaamheden aansluiting Hofbrug in Harmelen

Van 7 juli tot en met 15 augustus 2014 wordt de aansluiting van de nieuwe zuidwestelijke randweg in Harmelen gemaakt, ter hoogte van Haanwijk en de Dorpsstraat/Leidsestraatweg – Hofbrug. De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer en de omgeving.

De nieuwe zuidwestelijke randweg (onderdeel van A12 Bravo 6*) ontlast straks de dorpskern van Harmelen van doorgaand verkeer en ontsluit het bedrijventerrein 'De Putkop'. De nieuwe weg gaat lopen vanaf de nieuwe aansluiting op de A12 in de richting van Woerden en sluit vervolgens via een nieuwe rotonde aan op de provinciale weg N198.

Planning
De werkzaamheden voor de aansluiting bij Haanwijk worden in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1: Aanleg nieuwe kruising Haanwijk - Hofbrug en Fase 2: Aanpassing kruising Leidsestraatweg – Dorpsstraat - Hofbrug.

Bereikbaarheid panden
Tijdens de werkzaamheden blijven alle panden bereikbaar, al dan niet via een omleidingsroute. De omleidingsroute via Veldwijk is alleen toegestaan voor de bewoners van de weg Breeveld – Haanwijk tussen het spoor en de Hofbrug.

Kijk voor meer informatie over dit project en de andere A12 Bravo-projecten op www.a12bravo.nl

Zonnekaart toont geschiktheid dak, opbrengst en terugverdientijd zonnepanelen
Alle dakvlakken gebouwen gemeente Woerden in kaart gebracht

De Zonnekaart is een website die inwoners inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont in een oogopslag de geschiktheid van alle dakvlakken. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat een investering in zonnepanelen oplevert. De Zonnekaart is een initiatief van de provincie Utrecht.

De Zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van een adres is voldoende om te zien of een dak geschikt is, zowel om elektriciteit op te wekken als voor het opwekken van warmte via een zonneboiler. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen er op de dakvlakken geplaatst kunnen worden, de te behalen opbrengst en hoe snel de investering is terugverdiend. Desgewenst kunnen de gebruikers de variabelen van de berekening aanpassen aan de specifieke wensen.

Klimaatneutraal
Wethouder Cor van Tuijl van milieu en duurzaamheid: "Als gemeente zetten we sterk in op duurzame toepassingen en oplossingen om de leefbaarheid van de gemeente in de toekomst te blijven garanderen. De zonnekaart brengt het potentieel voor zonne-energie in onze gemeente in kaart en stimuleert tegelijkertijd de lokale opwekking. Minder verbruik van energie en het gebruik van duurzame energie draagt bij aan onze ambitie om op termijn als gemeente klimaatneutraal te willen zijn."

Provincie
Provincie Utrecht biedt de Zonnekaart aan alle gemeenten binnen de provincie. Alle gemeenten hebben een eigen link naar hun gemeente op de Zonnekaart. De provincie voelt zich er verantwoordelijk voor dat mensen in onze provincie Utrecht hun woning zo duurzaam mogelijk kunnen maken.

De Zonnekaart is te bereiken via www.woerden.nl/zonnekaart