In het weekend van 26 tot en met 29 september voert de provincie Utrecht groot onderhoud* uit aan de rotonde Leidsestraatweg (N198) – Bedrijfsweg in Harmelen. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor auto’s, omdat de rotonde moet worden afgesloten.

Werkzaamheden

Het bestaande asfalt op de rotonde wordt vervangen door nieuw asfalt; daarnaast wordt ook het straatwerk in het midden van de rotonde vernieuwd. 

Planning

De werkzaamheden aan de rotonde worden uitgevoerd tussen vrijdagavond 26 september 21.00 uur en maandagochtend 29 september 5.00 uur. In de week voorafgaande aan dit weekend worden in de avond en nacht voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Consequenties voor het verkeer

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan het verkeer hinder ondervinden bij het passeren. In het weekend van 26 – 29 september is de rotonde volledig afgesloten. Het verkeer op de Leidsestraatweg wordt m.b.v. borden omgeleid. Het industrieterrein blijft bereikbaar via de Breudijk. De benzinepomp bij de rotonde is bereikbaar via het industrieterrein. Het fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorgang vinden. De bussen rijden een aangepaste dienstregeling. Deze staat bij de haltes aangegeven en is te vinden op www.connexxion.nl. Aanliggende panden blijven bereikbaar. Hulpdiensten kunnen tijdens calamiteiten alle panden bereiken. 

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren en markering aanbrengen is dan niet verstandig omdat het resultaat van slechte kwaliteit zal zijn.

In het weekend van 19 tot en met 22 september voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan van de M.A. Reinaldaweg (N204) en de rotonde N204 – Laan van Rapijnen in Linschoten. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor auto's omdat de rotonde moet worden afgesloten.

60 jarig jubileum Streekbrandweer Utrecht zuid-west

Dit jaar bestaat de Streekbrandweer Utrecht zuid-west 60 jaar. Een belangrijk en bijzonder moment om even bij stil te staan. Wij doen dat op zaterdag 13 september 2014 met een oefentocht langs alle posten van de streekbrandweer Utrecht zuid-west. Tijdens de oefentocht gaan alle deelnemende posten bij elkaar op de post langs en doen daar een ludieke en leerzame brandweer gerelateerde inzet. U bent van harte welkom!

De Streekbrandweer is een vereniging van 10 brandweerposten, die jaarlijks brandweerwedstrijden organiseert. Ieder jaar zijn dit vier avondwedstrijden en een slotwedstrijd op een zaterdag. Na afloop van het seizoen wordt de jaarwinnaar bekend gemaakt. Deze wedstrijden worden georganiseerd om een bijdrage te leveren aan de geoefendheid en vakbekwaamheid van de brandweer. Mede dankzij deze wedstrijden kan de burger vertrouwen op een adequate hulpverlening. De deelnemende brandweerposten zijn Benschop, Haastrecht, Kamerik, Kockengen, Linschoten, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en Zegveld. In het kader van de oefentocht vinden er op bovengenoemde posten van 08.30 tot 16.00 uur activiteiten plaats.

U bent van harte welkom op de brandweerposten om de activiteiten te bekijken!

NA RUIM 2 MAANDEN KLUSSEN IS HET PAND NIJVERHEIDSWEG 8 TE KAMERIK BIJNA KLAAR.

DANK AAN IEDEREEN DIE DIT MOGELIJK GEMAAKT HEEFT!

DAT GAAN WE VIEREN OP ZATERDAG 27 SEPTEMBER A.S.

13-15.30 UUR BURENDAGPROGRAMMA VOOR DE OUDE EN DE NIEUWE BUREN, DE VRIJWILLIGERS EN DE JONGEREN VAN DE SLEUTELCLUB.

16.00 UUR OFFICIËLE OPENING DOOR BURGEMEESTER MOLKENBOER EN EEN SPECIALE GAST.
DIT BETREFT DE OPENING VAN HET MULTIFUNCTIONELE BUURTCENTRUM
WAARIN NAAST DE SLEUTELCLUB KAMERIK OOK DE INLOOP "EFFE BUURTEN",
DE COMPUTERHULP AAN INWONERS VAN KAMERIK EN TOEKOMSTIGE
ACTIVITEITEN GEHUISVEST ZIJN/WORDEN.
(vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom)

16.30 UUR BARBECUE VOOR GENODIGDEN EN BELANGSTELLENDEN.

18.30 UUR SLUITING

Enkele maanden geleden ontvingen de basisscholen in de wijde omgeving van ons dorp een alarmerende brief van het Recreatieschap Midden Nederland met de mededeling dat de educatieve taak van het Oortjespad met ingang van deze zomer geschrapt gaat worden. Dat betekent het einde van een succesvol project waar nota bene in 2013 ruim 220 groepen, te weten 6500 scholieren en 2000 begeleiders met een positieve rapportcijfer van gemiddeld 8,1.

Reden waarom in juni jl tijdens de bespreking van de Dorpsagenda in een openbare vergadering in de gekeerde Kanis door verschillende dorpsbewoners zorgen over de kinderboerderij kenbaar werden gemaakt en in de vergadering besloten werd een werkgroep samen te stellen met als doelstelling een alternatief plan op te stellen voor de kinderboerderij met de inzet van plaatselijke vrijwilligers.

Kortgeleden heeft deze werkgroep de kernpunten van dit plan ter toetsing en goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen bestuur van het Dorpsplatform. Een nadere uitwerking van dit plan zal nu volgen, gebaseerd op de drie peilers:
Behoud van de kinderboerderij (met uitbreiding van de variatie van de dieren)
Behoud van de educatieve taak in haar volle omvang
Behoud van gratis dagrecreatie en het kinderbad (met uitbreiding van spel- en speelmogelijkheden)
Dit houdt in dat op korte termijn gesprekken gepland zullen worden met de betrokken instanties om het plan te concretiseren.

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Ruud Buurman, telefoon 0348-401222 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan de bewoners van de
Beukenlaan In Kamerik

Zegveld, 23 juli 2014

Betreft: Werkzaamheden Beukenlaan te Kamerik.

Geachte bewoners/belanghebbenden,

In opdracht van de gemeente Woerden gaat Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV uit Zegveld werkzaamheden uitvoeren aan de Beukenlaan te Kamerik. Het betreft fase 3 van het project reconstructie Beukenlaan Kamerik. Fase 1 en 2 hebben we eind 2013 en begin 2014 uitgevoerd.

De planning is om met de werkzaamheden aan te vangen op maandag 8 september 2014.
Vooraf willen we u nog de mogelijkheid geven om eventuele vragen te stellen of suggesties te doen.
Daarom is er dinsdag 2 september 2014 tussen 16.00 – 19.30 uur een afvaardiging van de gemeente Woerden en van Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV op de Beukenlaan aanwezig waar u - als u daar behoefte aan heeft - met uw vragen terecht kunt.

U kunt ook vooraf per mail contact opnemen. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met hartelijke groeten en wellicht tot dinsdag 2 september 2014.
Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV

Koen Wolleswinkel
Bedrijfsleider

 

Klachtenlijn gemeente Woerden
Uw klacht wordt geregistreerd en binnen 10 dagen verholpen. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld door levertijden of het inhuren van bedrijven. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht.
De gemeentelijke klachtenlijn is van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0348 - 430 966 (dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu, waar u eventueel uw klacht kan inspreken).

Heeft u klachten over zwerfvuil, uw minicontainer, verzamelcontainers of ondergrondse vuilcontainers kunt u melden via dit nummer. Ook klachten over het openbaar gebied, zoals overhangend groen, onkruid, rioleringen, verkeersborden en -lichten, beschadigd wegdek, tunnels, bruggen en dergelijke kunt u melden via de klachtenlijn.

Half jaar huur voor Sleutelclub Kamerik
Gemeente Woerden enthousiast over groei Sleutelclub

De Sleutelclub Kamerik is een begrip in Woerden. Met sleutelprojecten voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar, meidenactiviteiten en bijvoorbeeld computerondersteuning zorgt de Sleutelclub niet alleen voor leuke activiteiten voor jongeren. Ook zorgt de club voor mooie verbindingen in de samenleving. De Sleutelclub Kamerik is succesvol en trekt allerlei groepen jeugd aan. Hierdoor is de club uit zijn jasje gegroeid en verhuist naar een grotere ruimte op het industrie terrein van Kamerik. Gemeente Woerden geeft de start op de nieuwe locatie een steuntje in de rug en betaalt het eerste half jaar de huur.

De nieuwe locatie biedt op begane grond voldoende mogelijkheden voor opknapprojecten aan oude auto's, motoren, brommers en fietsen. En de modelbouw- en knutselactiviteiten en het computeren krijgen op de bovenverdieping een ruime plek. Daarnaast kan de stichting hier aan de slag met de toekomstplannen rond het opzetten van een kookstudio, waar mensen samen koken en elkaar kunnen ontmoeten. "De Sleutelclub Kamerik neemt een belangrijke rol in binnen onze samenleving. Op een informele wijze ontdekken jongeren bij de Sleutelclub hun talenten. De club brengt mensen samen, zowel uit de onze dorpskernen als de stad Woerden. Door dit financiële gebaar stimuleren we een goede start op de nieuwe locatie".

 

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij geven u graag informatie en advies.

Blusmiddelen
Wat te doen bij een kleine brand? In veel gevallen kunt u een beginnende brand zelf blussen. Dat kan uiteraard alleen als u weet hoe u dat op een veilige manier kunt doen. Hieronder een paar tips.

De belangrijkste tip
Als eerste en belangrijkste tip adviseren wij u om alleen te blussen als u en uw huisgenoten nog steeds veilig de woning kunnen verlaten. Bij twijfel dus niet blussen, maar iedereen in veiligheid brengen en 112 bellen. Bedenk ook dat rook giftig is en inademen dus gevaarlijk.

Water
Het lijkt heel logisch om brand te blussen met water. Voor brandende olie of brand door een elektrisch apparaat geldt dat echter niet. Gebruik dan een brandblusser of blusdeken.

Gebruik van een blusdeken
Gebruikt u een blusdeken, wikkel dan de punten van de blusdeken rond uw handen. Houdt de blusdeken voor uw lichaam. Bedek de brandhaard vervolgens met de deken. Haal de deken pas weg als het vuur volledig gedoofd en de hitte weg is.

Vlam in de pan
Een vlam in de pan is heel vaak de oorzaak van een woningbrand. Het ontstaat als vet te heet wordt. Leg, bij een vlam in de pan, direct een deksel of een blusdeken op de pan. Zet vervolgens de hittebron en eventuele afzuigkap uit. Zorg dat u altijd een deksel klaar heeft liggen als u kookt. Dan bent u altijd voorbereid.

Gebruik van brandblussers
Het is handig om brandblussers in huis te hebben, zeker in de keuken. Brandblussers zijn echter niet voor alle branden geschikt. Op de blusser staat met symbolen aangegeven voor welk soort brand de blusser te gebruiken is. Meestal is dat voor verschillende soorten branden, maar het is belangrijk dat u daarop let als u een blusser koopt.
Met een poederblusser kunt u de meeste beginnende brandjes blussen en ze zijn relatief goedkoop. Echter, elektronische apparatuur kan niet goed tegen het poeder en het poeder is heel moeilijk op te ruimen. Dit maakt ze minder geschikt voor in huis.

Een brandblusser werkt maar heel kort. Nader de brand daarom zo dicht mogelijk en spuit met korte stoten. Richt niet op de vlammen, maar op het materiaal dat brandt.
Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld 'Rookmelders en brandblussers'. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u werkende rookmelders in huis? Rookmelders redden levens.

Contactpersoon Woerden voor de pers vliegramp Malaysia Airlines: telefoon 31654234436

Om er voor te zorgen dat de aandacht van het Minkemacollege primair gericht kan zijn op de zorg voor de leerlingen, is de gemeente algemeen woordvoerder voor de pers met vragen rond de Woerdense slachtoffers van het vliegtuigongeluk met Malaysia Airlines.

 

Uw wijkagent vraagt aandacht voor het volgende.

De afgelopen week zijn er een aantal diefstallen uit de auto gepleegd in Kamerik en van de diefstal van een Transportbusje vanaf de Handelsweg.
Het gebied van de autodiefstallen ligt in de omgeving van de Kastanjelaan en de Burgemeester Talsmaweg. Opvallend was hieraan dat het tweemaal ging om een Audi A3, die was opengebroken.

Landelijk is er een tendens gaande, dat van Audi A3's de airbags en stuurkolommen worden gestolen.
Vaak staan deze autoinbraken niet op zich, maar gaan gepaard in een hele serie van autoinbraken. Het kan zijn dat de daders vooraf het gebied verkennen. Het is aannemelijk dat de daders in de late avond of nachturen hun slag hebben geslagen.

Uw wijkagent vraagt u attent te zijn op verdachte personen of situaties. Ziet u een verdachte situatie, aarzel niet en bel de politie. Bij een mogelijke dader-getuige confrontatie mag u zelfs 112 bellen.
Ook achteraf info over deze autoinbraken zijn wij geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Ton Hendrikse
Wijkagent Kamerik/Zegveld
Politie | Midden Nederland | De Copen | Wijkteam Woerden
Houttuinlaan 10 3448GM Woerden

Van 7 juli tot en met 15 augustus 2014 wordt de aansluiting van de nieuwe zuidwestelijke randweg in Harmelen gemaakt, ter hoogte van Haanwijk en de Dorpsstraat/Leidsestraatweg – Hofbrug. De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer en de omgeving.

De nieuwe zuidwestelijke randweg (onderdeel van A12 Bravo 6*) ontlast straks de dorpskern van Harmelen van doorgaand verkeer en ontsluit het bedrijventerrein 'De Putkop'. De nieuwe weg gaat lopen vanaf de nieuwe aansluiting op de A12 in de richting van Woerden en sluit vervolgens via een nieuwe rotonde aan op de provinciale weg N198.

Planning
De werkzaamheden voor de aansluiting bij Haanwijk worden in 2 fasen uitgevoerd:Werkzaamheden aansluiting Hofbrug in Harmelen

Van 7 juli tot en met 15 augustus 2014 wordt de aansluiting van de nieuwe zuidwestelijke randweg in Harmelen gemaakt, ter hoogte van Haanwijk en de Dorpsstraat/Leidsestraatweg – Hofbrug. De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer en de omgeving.

De nieuwe zuidwestelijke randweg (onderdeel van A12 Bravo 6*) ontlast straks de dorpskern van Harmelen van doorgaand verkeer en ontsluit het bedrijventerrein 'De Putkop'. De nieuwe weg gaat lopen vanaf de nieuwe aansluiting op de A12 in de richting van Woerden en sluit vervolgens via een nieuwe rotonde aan op de provinciale weg N198.

Planning
De werkzaamheden voor de aansluiting bij Haanwijk worden in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1: Aanleg nieuwe kruising Haanwijk - Hofbrug en Fase 2: Aanpassing kruising Leidsestraatweg – Dorpsstraat - Hofbrug.

Bereikbaarheid panden
Tijdens de werkzaamheden blijven alle panden bereikbaar, al dan niet via een omleidingsroute. De omleidingsroute via Veldwijk is alleen toegestaan voor de bewoners van de weg Breeveld – Haanwijk tussen het spoor en de Hofbrug.

Kijk voor meer informatie over dit project en de andere A12 Bravo-projecten op www.a12bravo.nl

Zonnekaart toont geschiktheid dak, opbrengst en terugverdientijd zonnepanelen
Alle dakvlakken gebouwen gemeente Woerden in kaart gebracht

De Zonnekaart is een website die inwoners inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont in een oogopslag de geschiktheid van alle dakvlakken. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat een investering in zonnepanelen oplevert. De Zonnekaart is een initiatief van de provincie Utrecht.

De Zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van een adres is voldoende om te zien of een dak geschikt is, zowel om elektriciteit op te wekken als voor het opwekken van warmte via een zonneboiler. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen er op de dakvlakken geplaatst kunnen worden, de te behalen opbrengst en hoe snel de investering is terugverdiend. Desgewenst kunnen de gebruikers de variabelen van de berekening aanpassen aan de specifieke wensen.

Klimaatneutraal
Wethouder Cor van Tuijl van milieu en duurzaamheid: "Als gemeente zetten we sterk in op duurzame toepassingen en oplossingen om de leefbaarheid van de gemeente in de toekomst te blijven garanderen. De zonnekaart brengt het potentieel voor zonne-energie in onze gemeente in kaart en stimuleert tegelijkertijd de lokale opwekking. Minder verbruik van energie en het gebruik van duurzame energie draagt bij aan onze ambitie om op termijn als gemeente klimaatneutraal te willen zijn."

Provincie
Provincie Utrecht biedt de Zonnekaart aan alle gemeenten binnen de provincie. Alle gemeenten hebben een eigen link naar hun gemeente op de Zonnekaart. De provincie voelt zich er verantwoordelijk voor dat mensen in onze provincie Utrecht hun woning zo duurzaam mogelijk kunnen maken.

De Zonnekaart is te bereiken via www.woerden.nl/zonnekaart

Wijktuin Snel & Polanen en Waterrijk
De wijktuin in Snel en Polanen en Waterrijk gaat nu echt van start! De eerste vrijwilligers zijn een paar keer bij elkaar gekomen, we hebben een plan gemaakt en woensdagavond 11 juni gaan we voor het eerst buiten aan de slag! We zullen beginnen met wat grof werk: een hekwerkje neerzetten, de indeling maken, paden maken, etc.

Educatie op Oortjespad
Voor educatie op Oortjespad was schooljaar 2013-2014 was een erg goed jaar. Een recordaantal van 220 schoolklassen hebben zich voor Oortjespad aangemeld. Dit komt neer op zo'n 6500 kinderen met 2000 begeleiders.
Toch komt er een einde aan het educatieve aanbod in haar huidige vorm. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft onlangs besloten dat er komend schooljaar geen educatieve programma's worden aangeboden. Het bestuur is van mening dat educatie niet tot haar kerntaken behoort. Alle scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Wel blijft de kinderboerderij toegankelijk voor een (school)bezoek op eigen gelegenheid. Ook is er overleg met NME voor eventueel vervolg in een andere vorm.

Raad van State
In juni 2013 heeft de Woerdense gemeenteraad ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Oortjespad. Door een aantal omwonenden is hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Onlangs heeft de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan vernietigd. Dit betekent o.a. dat Kameryck voorlopig geen mogelijkheden heeft om uit te bereiden. Ook betekent dit besluit dat er voorlopig geen pannenkoekenrestaurant bij de kinderboerderij kan komen.

In september 2013 is de Spruitweg (N405) in Kamerik, over een lengte van 300 meter, voorzien van nieuwe wegverlichting in de vorm van oplichtende LED bermpalen.

Na een gewenningsperiode wordt nu de oude, afgeschreven verlichting weggehaald.

De werkzaamheden beginnen op maandag 2 juni en duren naar verwachting twee dagen. De aannemer werkt buiten de spits, tussen 09:30 en 15:30 uur. Het werk geeft weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

LED bermpalen
De oplichtende bermpalen (LED bermpalen) zijn geplaatst langs de Spruitweg, vanaf de kruising met de Beukenlaan, over een lengte van 300 meter oostwaarts. Deze bermpalen bestaan uit lichtelementen die de weggebruiker bij duisternis zicht geven op het verloop van de weg buiten het bereik van de koplampen. De lichtvervuiling van deze bermpalen is vrijwel nihil wat gunstig is voor flora en fauna. Daarnaast gebruiken de LED bermpalen minder energie waardoor ze beter zijn voor het milieu.

Het beleid van de provincie Utrecht over de wegverlichting is erop gericht om de lichthinder te beperken, het energieverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te bevorderen. In de praktijk betekent dit 'donker waar het kan' en het toepassen van dimbare verlichting en andere innovatieve verlichting zoals oplichtende markering en LED bermpalen. Verlichting in natuurgebieden en in de ecologische hoofdstructuur beperken we zoveel mogelijk. Natuurlijk nemen we wel alle eisen van de verkeersveiligheid in acht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.

Restaurant en evenementenlocatie Kameryck mag niet verder uitbreiden. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.

Kameryck wilde haar locatie graag uitbreiden maar die plannen gaan niet door. Het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk moest maken, werd woensdag door de Raad van State afgekeurd. De uitbreiding van Kameryck zou volgens omwonenden nog meer geluids- en verkeersoverlast veroorzaken.

Om die redenen spanden zij een zaak tegen de gemeente aan en niet zoals abusievelijk in andere media staat tegen Kameryck. 

In hoeverre deze uitspraak invloed heeft op de in gang gezette opheffing van het educatiecentrum c.q.bezoekerscentrum deze zomer (de deelnemende scholen hebben hierover onlangs een brief ontvangen) en de voorgenomen overdracht van Oortjespad aan Kameryck is niet bekend.

 

Vandaag is gestart met de uitplaatsing van het onderstation uit het stoomgemaal.Deze week worden de werkzaamheden afgerond.

.

In ieder huis in Nederland hoort een rookmelder. Het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting staat voor u klaar en plaatst rookmelders als u dit zelf niet kunt.
U leest meer als u deze folder downloadt.

Vanaf 10 april 2014 begint in de gemeente Woerden een nieuwe ronde van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum heeft een andere standplaats gekregen: Op het parkeerterrein achter het Batensteinbad aan de Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden.

De reden voor het innemen van een andere standplaats is dat de gemeente geen vergunning meer geeft voor de vorige standplaats.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In Woerden worden dit jaar vrouwen uitgenodigd uit de woonplaatsen Woerden, Kamerik, Zegveld en Woerdense Verlaat (postcodes 3440 t/m 3449, 3470 t/m 3474 en 3651 LV). Het gaat om ongeveer 6.400 vrouwen die een uitnodiging ontvangen van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging. De uitnodigingen worden vier weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst circa 85%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar overlijden ongeveer 3.500 vrouwen aan borstkanker. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Door de ziekte met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen en nog geen klachten geven. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.