Afgelopen najaar sloot Ziggo bedrijventerrein Middelland aan op het glasvezelnetwerk, voor snel internet. Nu wil deze kabelaanbieder ook een glasvezelnetwerk aanleggen tussen Kamerik en Kanis. Het streven is dat dit eind juni, begin juli uitgevoerd wordt. Uit een onlangs gehouden behoeftenonderzoek komt naar voren dat ook op andere bedrijventerreinen binnen de gemeente Woerden de wens leeft om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk.

Glasvezelkabel voor Kanis
Kabelaanbieder Ziggo legt naar verwachting voor de zomer een glasvezelnetwerk aan van Kamerik naar Kanis. Hiermee krijgen bewoners en ondernemers in Kanis toegang tot sneller internet. Een flinke impuls voor het voorzieningenniveau in dit deel van Kamerik.

Grote behoefte aan snel internet
De afgelopen 2 maanden vond een behoeftenonderzoek plaats onder een aantal Bedrijven Investerings Zones (BIZ) en ondernemersverenigingen. Ondernemers op bedrijventerrein De Putkop in Harmelen spraken zich in meerderheid uit voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ditzelfde geldt ook voor de ondernemers in Snel & Polanen. Ondernemers uit Zegveld hebben de gemeente gevraagd samen met hen te onderzoeken of de uitrol van het glasvezelnetwerk richting Zegveld haalbaar is.

Help ons de openbare ruimte te verbeteren en meld uw klachten bij de Klachtenlijn, met foto als het kan, en stuur ons dan een kopie. 

Uw melding of klacht kunt u wel 24 uur per dag bij de gemeente Woerden kwijt. U belt daarvoor op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur met het nummer (0348) 428 911 of u vult online het formulier in (Link meldlijn openbaar gebied).

Het overleg over het gemeentelijk initiatief van de Dorpsagenda in Kamerik leidt mogelijk tot doorbraak voor huisvesting van de Sleutelclub in Kamerik. De Sleutelclub kampt met huisvestingproblemen. Te weinig ruimte, beperkingen op het gebied van technische activiteiten als lassen en slijpen en de brandveiligheid hebben al geleid tot een ledenstop. Dat terwijl juist groei van het initiatief wordt nagestreefd. De wens tot uitbreiding wordt ook gedragen door de onlangs vastgestelde Dorpsagenda waaraan Dorpsplatform Kamerik en Gemeente Woerden zich hebben gecommitteerd. In een deze week gehouden vergadering waarin naast wethouder Van Tuijl een brede afspiegeling van de Kamerikse gemeenschap aanwezig was zijn verschillende oplossingsvarianten besproken. De hal op het industrieterrein in Kamerik kwam als beste uit de bus. De wethouder bespreekt het voorstel op korte termijn in het college van B&W.

Dorpsplatform Kamerik
Vz Klaas de Wit
06 3031 4719

De gemeente Woerden wil graag weten via welke media zij haar inwoners het beste kan informeren.
Om die reden voert Ashnaa Roktoe, student communicatie aan de hogeschool Utrecht, een onderzoek uit. Een onderdeel van haar onderzoek is een enquête, die zowel mondeling als online wordt afgenomen. Gedurende twee weken interviewt zij op verschillende locaties in Woerden mensen.
Daarnaast roept zij op diverse manieren inwoners op om de enquête on line in te vullen.

Via onderstaand link kunt ook u de enquête invullen:
https://www.surveymonkey.com/s/gemeentewoerden

De gemeente zou het op prijs stellen als zoveel mogelijk inwoners van Kamerik deze enquête invullen.

Beste Kunstliefhebber,

Tot 12 mei 2014 exposeren Henk Eijlers en Hans Hagen in de bibliotheek van Woerden; beiden zijn lid van de Kunstkring Woerden.

Henk Eijlers(1942) woont in Kamerik en beoefent als autodidact al vele jaren de schilderkunst. Henk stamt uit een creatieve familie, in 2010 had hij samen met zijn zuster en twee broers een familie expositie in Stadsmuseum Woerden onder de titel "Uit gelijke genen". Naast het schilderen maakt hij ook beelden in brons en steen en doet hij aan fotografie. Op deze expositie ziet u schilderijen en aquarellen, waarbij naast enkele stillevens en mensen in actie het landschap een geliefd onderwerp is: Lieflijke dorpjes, rivieren en mooie luchten geschilderd in heldere kleuren en gestileerde vormen. Naast deze bijna kubistische stijl werkt hij ook meer realistisch en met meer ingetogen kleuren zoals te zien in de aquarellen met zeilschepen.

Als tweede kunstenaar toont Hans Hagen (1944) schilderijen en enkele tekeningen. Rond 1970 volgde hij een aantal cursussen, maar sinds zijn pensionering in 2006 is Hans zich pas echt aan het schilderen gaan wijden. Hij werkt ook samen met enkele collega's in het collectief "Kurk" en hij is actief als voorzitter van de Kunstkring Woerden.
Het werk van Hagen is in het algemeen figuratief met soms een neiging tot abstractie. Het gaat om realistische voorstellingen die zijn voortgekomen uit concrete waarnemingen, maar soms domineert de fantasie of is er sprake van een surrealistisch tintje. Inspiratie vindt Hans overal: in de directe omgeving, in contacten met mensen, op reis, in de natuur. Maar ook via het nieuws, de krant, de literatuur of belangrijke persoonlijke ervaringen. De thema's en onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: portretten, natuur, van heel klein tot en met het universum. Daarnaast stadsgezichten, landschap en de eigen fantasie.

De expositie is te zien tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek. Meer informatie: www.kunstkringwoerden.nl.

Help ons de openbare ruimte te verbeteren en meld uw klachten bij de Klachtenlijn, met foto als het kan, en stuur ons dan een kopie. Deze klacht is op 12 februari ingediend en op 14 februari verholpen. Hulde gemeente!

Uw melding of klacht kunt u wel 24 uur per dag bij de gemeente Woerden kwijt. U belt daarvoor op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur met het nummer (0348) 428 911 of u vult online het formulier in (zie Meldlijn openbaar gebied).

Het team van Dorpsplatform Kamerik heeft het Verenigenspel 2014 gewonnen.

Afgelopen zaterdagavond staken zij met kop en schouders boven de 47 andere teams in de Schulenburch uit.

De organisatoren van het verenigingenspel, de Ondernemersvereniging, moesten dit jaar een extra zaal regelen voor de vele aanmeldingen voor de tweede editie van het dorpsspel. 48 teams bestaande uit 4 deelnemers streden voor de wisselbeker en een geldprijs van 200 euro. Dit kon in de wacht worden gesleept door 32 categorievragen zo correct mogelijk te beantwoorden. Van sportvragen tot wetenschapsvragen en van Kamerikse boerderijen tot lokale politiek. 

Rond 22:30 uur werd de uitslag door de jury bekend gemaakt. De winnaars van vorig jaar, Team Oeganda, vielen ook dit jaar weer in de prijzen door op de derde plaats te eindigen. Uiteindelijk stond alleen Team Dorpsplatform en Team Christenunie/SGP , waar onder andere wethouder Cor van Tuijl meespeelde, nog op het podium. Team Dorpsplatform, bestaande uit Jacolien Meijer, Klaas de Wit, Koos van der Laan en Tineke Mees, trok uiteindelijk aan het langste eind (meer dan 5 punten verschil) en behaalde daarmee de titel winnaar Verenigingenspel 2014. De geldprijs van 200 euro zal in een goed doel gestoken worden.

Dat Stichting Sleutelclub Kamerik op dit moment een explosieve groei doormaakt zal de Kameriker, maar ook de gemiddelde Woerdenaar bekend zijn. Wat begon als een sleutelclubje voor enkele Kamerikse jongeren is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote club voor een brede doelgroep.

Om zonder structurele subsidie overeind te blijven is veel steun nodig vanuit de bevolking, bedrijfsleven en de gemeente Woerden. Afgelopen week bleek wel weer dat de Sleutelclub breed gedragen wordt, de FietsSluis, onderdeel van Ferm Werk gaat Stichting Sleutelclub Kamerik structureel steunen. 

De FietsSluis is de locatie waar alle (brom)fietsen worden opgeslagen en verwerkt, die worden geruimd in het kader van de handhaving op het fietsparkeerbeleid.
Duurzaam hergebruik staat bij Ferm Werk hoog in het vaandel. Daar ligt de basis van de samenwerking met de Sleutelclub. Maandelijks doneert de FietsSluis enkele geruimde fietsen en gebruikte fietsonderdelen aan de Sleutelclub. Deze fietsen worden opgeknapt door de Kamerikse jeugd en vervolgens verkocht. Met de opbrengst wordt een gedeelte van de Sleutelclub gefinancierd.

Stichting Sleutelclub Kamerik

LEDENSTOP VOOR DE MODELBOUWHOEK

In verband met de explosieve groei van het aantal deelnemers in onze modelbouwhoek heeft het bestuur van de Sleutelclub besloten om per direct een ledenstop in te voeren voor deze afdeling.
Er is voor enkele jongeren in de leeftijdgroep van 14 jaar en ouder beperkt plaats in de sleutelhoek voor fietsen, bromfietsen en motorfietsen.

Het bestuur van Stichting Sleutelclub Kamerik
Paul, Pim en Maarten

Dat hardlopen ook in Kamerik populair is geworden blijkt wel uit de deelname van liefst 48 personen voor de Clinic's voor de Kamerikse Weteringloop; op de avond van 16 januari jl. is men van start gegaan om te trainen voor de 5KM als de 10 KM afstand.

Hardloopclinics

Evenals vorig jaar is weer sprake van een grote belangstelling voor deelname aan het Clinic’s hardloopprogramma van de Kamerikse Weteringloop. Liefst 48 deelnemers uit vooral Kamerik, maar ook uit Harmelen en Montfoort hebben zich voor deze hardlooptrainingen opgegeven die de komende 13 weken steeds op de donderdagavonden vanuit sporthal De Schulenburch worden gegeven.

24 deelnemers meldden zich aan als beginnende lopers voor de 5 KM en 24 deelnemers willen zich toeleggen op de 10 KM afstand; er zijn 7 hardlooptrainers beschikbaar die de deelnemers op hun tochten door Kamerik en Woerden begeleiden en advies verstrekken aan de lopers. De deelnemers dienen naast deze training ook zelf nog een keer te trainen om zo hun benodigde loopconditie op te bouwen.

De Kamerikse Weteringloop valt dit jaar op 12 april a.s. en zal anders dan anders verlopen door rondes af te leggen tussen de Kanisbrug en Plompjesbrug; hierdoor zullen de lopers meerdere malen door de kern van Kamerik te zien zijn; de aanwonenden wordt gevraagd hun medewerking te verlenen omdat de straten dan tijdelijk voor verkeer zijn afgesloten; zij ontvangen hierover nog nader schriftelijk bericht. Voor nadere informatie kan men nu ook al bellen tel 401905.

"Hoe inwoners hun dorp waarderen, overlast ervaren, tevreden zijn over de openbare ruimte of zich veilig voelen, het zijn allemaal zaken die de leefbaarheid bepalen. In elke dorp leeft dit op eigen wijze. Daarom streeft de gemeente per dorp naar een dorpsagenda".

Tijdens de druk bezochte Openbare Vergaderting van 10 december j.l. hebben de bewoners van Kamerik in de Schulenburch de Dorpsagenda van Kamerik bepaald. Voorafgaan aan deze Openbare Vergadering hebben de gemeente en leden van het Dorpsplatform al allerlei onderwerpen verzameld. Ook zijn verschillende bewoners geinterviewd en naar hun mening gevraagd. Deze interviews zijn later in de Nieuwsbrief opgenomen. Ook is door de gemeente een enqueteformulier huis aan huis verspreid, waarin de Kameriker zijn mening kon geven. Alle verzamelde punten zijn op 10 december door groepen bewoners besproken en daaruit zijn vijf punten gekomen, die in de komende twee jaar extra aandacht van de gemeente zullen krijgen.

Deze punten zijn:

1. Onderhoud stoepen en wegen en een beter toezicht op de uitvoering daarvan

2. Bestrijding zwerfvuil

3. Het behoud van de Kinderboerderij, educatie- c.q. bezoekerscentrum en het "pierenbadje"

4. Het breed inzetten van de Sleutelclub

5. Het oplossen van de alcolhol- en drugsproblemen onder jongeren

Begin 2014 zullen gemeente en het Dorpsplatform hierover afspraken gaan maken.

IJsclub Juliana Oudendam en IJsclub Nooitgedacht hebben de handen ineen geslagen om bij strenge vorst een gezamelijke Kamerikse Poldertocht te kunnen schaatsen. Om alles goed en veilig te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers om ons bij doorgaan van dit evenement te assisteren. U kunt u opgeven bij André van Leeuwen via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

De beide voorzitters,
Johan Hoogendoorn en André van Leeuwen

Per 1 januari 2014 gaan de prijzen van de Regiotaxi Veenweide en de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug iets omhoog. Reden van de prijsstijging zijn de hogere vervoerskosten waaraan ook de reiziger moet meebetalen. Het tarief voor de Regiotaxi wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is gekoppeld aan de landelijke tarievenindex. Provincie en gemeenten hanteren deze index om de hoogte van de eigen bijdrage voor de Regiotaxi vast te stellen.

Zoneprijs

Voor de Regiotaxi Veenweide geldt per 1 januari een tariefsverhoging van 5 eurocent per zone voor klanten met een Wmo-pas. OV-reizigers gaan 10 eurocent per zone meer betalen. Hiermee komt de prijs voor deze vrije reiziger per zone op € 2,10.

Reizen met korting

Iedereen kan reizen met de Regiotaxi. Mensen met een beperking kunnen een Wmo-indicatie bij hun gemeente aanvragen en vervolgens met korting reizen. Zij betalen dan € 0,65 per zone in plaats van € 2,10 per zone.

Vaststelling tarief

Het tarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en op 5 eurocent naar boven afgerond. Daardoor blijft de prijs soms hetzelfde en is er soms sprake van een prijsverhoging. Vanwege de inflatie zijn de kosten van producten en diensten hoger geworden. Dit geldt ook voor de vervoerskosten. Door er een inflatiecorrectie op toe te passen, gaat de vervoersprijs omhoog. Het grootste deel van de vervoersprijs wordt betaald door de gemeenten. Dat geldt ook voor de inflatiecorrectie. Die wordt slechts gedeeltelijk doorberekend aan de klant.

De bus stopt voor Oortjespad
Vanaf 15 december is het zo ver. Dan kunt u rechtstreeks met de bus naar Oortjespad. De paal voor de bushalte staat er al, pal voor onze ingang. Houd u er wel rekening mee dat de bus (lijn 124) maar 1x per uur rijdt, richting Woerden of richting Breukelen. En niet op zondag.

Bij deze worden jullie weer graag uitgenodigd voor de laatste vrijwilligersdag (ochtend) van dit jaar om te helpen er een (super) mooi Breenplantsoen van te maken. Daarna zal het wel enkele maanden duren voordat we weer 'nodig' zijn.

Het weer is zodanig goed (vanaf zaterdag komen de temperaturen weer helemaal boven '0') dat hovenier Mark het verantwoord vindt om de nieuwe beplantingen te gaan poten; er is een hele waslijst van nieuwe planten en struiken vastgesteld en er is dus heel wat in het park te doen. Mark gaat vrijdag al een aantal voorbereidingen treffen. Het bijgestelde beplantingsplan kunnen jullie event. ook lezen op de website van het Dorpsplatform onder het kopje 'Breenplantsoen (bovenaan).

Hoe inwoners hun dorp waarderen, overlast ervaren, tevreden zijn over de openbare ruimte of zich veilig voelen, het zijn allemaal zaken die de leefbaarheid bepalen. In elke dorp leeft dit op eigen wijze. Daarom streeft de gemeente per dorp naar een dorpsagenda.

Op dit moment werken de gemeente en het Dorpsplatform Kamerik aan een dorpsagenda voor Kamerik.

Uit een eerste rondgang langs diverse partijen zijn verschillende aandachtspunten voor het dorp opgehaald. De afgelopen weken zijn dorpsbewoners gevraagd aandachtspunten aan te leveren voor hun dorpsagenda. De resultaten van deze inventarisatie worden besproken tijdens de Openbare Vergadering  op 10 december a.s. Doel van de avond is om gezamenlijk met inwoners en professionele partijen te komen tot een dorpsagenda met vijf aandachtspunten voor de komende twee jaar.

Datum: dinsdag 10 december 2013
Tijdstip: vanaf 19.45 uur welkom, start 20.00 uur
Locatie: De Schulenburch, Overstek 2 in Kamerik

U bent van harte welkom!

De binnenstad van Woerden staat in het teken van winkelen, wonen en werken. Het doen van dagelijkse boodschappen, funshoppen en een drankje of hapje aan het Kerkplein maakt dat de binnenstad levendig is. Toch zien we dat de 3 winkelgebieden in de binnenstad (Kerkplein, Rijnstraat, Voorstraat) steeds vaker lege plekken laten zien. Net zoals in andere binnensteden verdwijnen er winkels. Onderzoek wijst uit dat de komende jaren minimaal 30% van alle winkels uit binnensteden zullen verdwijnen.

"Als we ons daarop niet voorbereiden dan verandert de levendige binnenstad in een leeglopend gebied waar de gezelligheid ver te zoeken is. Vandaar dat wij graag willen dat er een keuze gemaakt wordt uit de 3 winkelgebieden die er nu zijn. Twee gebieden gaan door als een goed gevuld, aantrekkelijk winkelgebied en het derde gebied (wat ons betreft de Rijnstraat) krijgt een andere bestemming" zegt Wilbert Coenen, voorzitter van het Rijngracht-comité.

Beste mensen,
De informatieavond 'facelift' Burgemeester Breenplantsoen van 12 november jl. ligt alweer even achter ons.
Hovenier Mark van Valkenburg heeft de op die avond ingekomen reacties c.q. aanvullingen op de plannen inmiddels verwerkt; een nagekomen aanvulling die ondermeer inhield dat er meer fleurige, gebiedseigen- en onderhoudsarmere beplanting zou moeten worden toegepast is ook door ons team 'opgepakt'. Mark zal de aanpassingen as. zaterdag ook nog toelichten aan jullie; als de de nieuwe beplantingslijst gereed is, wordt die ook zo spoedig mogelijk aan iedereen gezonden.

Het is de bedoeling dat Mark as. vrijdagmiddag het 'grotere werk' alvast gaat uitvoeren, zodat wij
zaterdagochtend veel kunnen opruimen en aanvullende werkzaamheden kunnen verrichten.
Hopelijk is de voorspelde regen voor vrijdag dan weggetrokken en kunnen we zaterdag weer met goed weer en goed humeur aan de slag gaan. De familie Beertema (Burgemeester Brediusstraat) is weer bereid ons 'op de koffie' te ontvangen!

Ik hoop weer op een goede opkomst zaterdagochtend.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Breenteam, Jan Luidens
tel 401905

Zaterdag 9 november was het weer zover, de Dorpsschouw. Een wandelroute met wethouder Van Tuijl langs aandachtspunten van het dorp Kamerik. Veel van de punten hadden te maken met wateroverlast door verzakkingen of deze staat van onderhoud van asfalt of klinkers. De eerste stop was op de Beukenlaan dichtbij de Schulenburch.
Plassen en geulen in het asfalt maken deze weg, zeker met de winter in het vooruitzicht tot een van de dieptepunten van Kamerik. De aanwezigen meldden dat al eerder om aandacht was gevraagd voor deze weg. 'Als we zo de winter in gaan, verandert de Beukenlaan in een ijsbaan. De risico's voor het verkeer zijn levensgroot. Tenminste een noodreparatie is op korte termijn noodzakelijk. Het Dorpsplatform heeft dit punt al meer dan 6 maanden geleden aangekaart.' De wethouder erkende de noodzaak van reparatie en gaf aan dat actie spoedig zal volgen.

Strooiroutes aangepast voor doorgaande fietsroutes
Vorig winterseizoen was er sprake van veel gladheid en sneeuw. Afgelopen zomer heeft de gemeente de strooiroutes geëvalueerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de meldingen en opmerkingen van weggebruikers. Ook is er overleg en afstemming met de Fietsersbond geweest. In de strooiroutes voor komende winter zijn nu ook de logische verbindingen tussen de doorgaande fietsroutes meegenomen.

Logische verbindingen tussen fietspaden
Bij gladheid worden de hoofdrijbanen en hoofdontsluitingswegen het eerst gestrooid, daarna de wijk- en buurtontsluitingswegen. Er is extra aandacht voor fietspaden en de begaanbaarheid van parkeerterreinen. Fietspaden hebben in de gemeente Woerden een even hoge prioriteit als de rijbanen bij de gladheidbestrijding.

Cor van Tuijl, wethouder beheer openbare ruimte: "Uit de evaluatie van de strooiroutes 2012-2013 bleek dat er in de fietsroutes meer logische verbindingen gemaakt moesten worden. En dat hebben we overgenomen. Ook is besloten dat bij zware en/of langdurige sneeuwval de fietsstroken langs de doorgaande routes met een shovel worden geschoven. De aanpassing in de strooiroutes voor de fietspaden past in het streven van het project 'Woerden fietst natuurlijk!'.