Tijdens de jaarlijkse brandweeravond van de VRU brandweer Kamerik op zaterdag 16 november zijn door burgemeester Molkenboer certificaten en diploma's uitgereikt aan de vrijwilligers. De jubilarissen werden gehuldigd door districtscommandant Bas van den Hemel en postcommandant Bert Schippers. Eén keer per jaar organiseert de VRU brandweer Kamerik een officiële feestavond waar de brandweerlieden in het zonnetje worden gezet.

Gemeente knapt Beukenlaan Kamerik op
Vanaf 25 november a.s. start de gemeente met groot onderhoud aan de Beukenlaan in Kamerik. De weg wordt opgehoogd en krijgt een nieuw wegdek. Ook neemt de gemeente maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het eerste deel van de weg wordt vervangen voor eind 2013, het tweede deel in het voorjaar van 2014.

Nieuwe verlichting

Een gedeelte van de Ingenieur Enschedeweg (N 212), op de grens van Woerden en De Ronde Venen, krijgt nieuwe wegverlichting. De huidige verlichting is verouderd en zowel technisch als economisch toe aan vervanging.
Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt met de Lange Meentweg (N463) en het kruispunt met de Geerkade (tussen hmp 6.0 en hmp 6.3).

De werkzaamheden vinden plaats tussen 25 en 29 november 2013 en geven weinig hinder voor het verkeer.

Natuureducatie op veel plaatsen onder druk
Recreatieschap Stichtse Groenlanden vindt dat educatie op de kinderboerderij niet tot haar taken behoort. Daarom zal hiermee gestopt worden zodra het beheer van Oortjespad wordt overgedragen aan een particuliere ondernemer. Ook veel gemeenten bezuinigen op natuur- en milieueducatie omdat het niet tot de kerntaken behoort. Zo valt te lezen op de website van nme-podium. Dit lijkt overigens in schril contrast met de belangstelling voor educatie op Oortjespad. Veel scholen zijn geïnteresseerd in het aanbod. Sterker nog, als alle opgegeven groepen ook daadwerkelijk doorgaan, dan zal dat met 220 groepen voor dit schooljaar een nieuw record zijn.

Op 24 oktober is tijdens de Openbare Vergadering van het Dorpsplatform uitgebreid gesproken over allerlei soorten van duurzaamheid. Naast de bijdrage van de gemeente door Remco Spelstra, hebben Ton Kromwijk (Mijn Groene Hart), Monique van der Laan (De Beekhoeve), Diny Wijnmalen (Solar Green Point), Geert Okkerman (Celsius) en Jan Roest (JR Techniek Harmelen) presentaties gegeven over onder andere het verlies van warmte door slechte isolatie van daken, de subsidieregeling van de gemeente voor de aanschaf van onder andere zonnepanelen, de mogelijkheden van zonnepanelen, duurzaam gebruik van energie op de boerderij, samen investeren in duurzaamheid en ook de voor- en nadelen van de warmte- koude opslag.

U kunt in de herkansing op 10 december a.s. In die Openbare Vergadering gaat gesproken worden over duurzaamheid in Kamerik: is crowdfunding voor het dorpshuis een optie? Het belangrijkste thema van die avond is echter Leefbaarheid: wat maakt voor u Kamerik leefbaar of wat zou er beter kunnen. De discussie hierover willen we graag die avond met u voeren.

De links van de sprekers van 24 oktober vindt u hieronder.*

Op een zonnige zaterdag 28 september heeft Gepco van Bokhorst, ambassadeur van de CliniClowns een cheque in ontvangst genomen ter waarde van 194,17 euro uit handen van Frederik de Wit, de eigenaar van het Boerendoolhof in Kamerik. Dit bedrag is gedoneerd door het publiek die het Boerendoolhof hebben bezocht. Zij mochten er vrijelijk zonnebloemen plukken en een bedrag daarvoor in de melkbus doneren. Zo zijn de CliniClowns in het zonnetje gezet dankzij de zonnebloemen uit het Boerendoolhof. Door dit soort acties wordt het mogelijk gemaakt om zieke kinderen even weer te laten lachen.

http://www.cliniclowns.nl/starteenactie/

http://www.cliniclowns.nl/doneer/

Reeds vele jaren organiseert de 'Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit' een officiële herdenking rond 3 oktober, de geboortedag van de beroemdste Breukelaar Kees Dudok de Wit (1843-1913), in het voormalige gemeentehuis 'Boom en Bosch' te Breukelen. Naast de traditionele wandeling door de basisscholen met defilé langs zijn beeld, wordt er een lezing gehouden over een onderwerp gerelateerd aan 'Kees de Tippelaar' en zijn tijd. Iedere lezing levert weer nieuwe informatie en inzichten op, bijvoorbeeld over zijn buitenplaats 'Slangevecht', zijn uitgebreide correspondentie, zijn wandelingen, zijn museum voor Land en Volkenkunde en over de kinderspelen die hij organiseerde. De lezingen worden vervolgens gepubliceerd in het Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen en zijn te vinden via de site www.hk-breukelen.nl.

Voor vrijwilligers van sportverenigingen en ook voor verenigingen uit Woerden

Meer (omzet) halen uit de sportkantine? Barvrijwilligers klaarstomen voor het nieuwe sportseizoen via een 'Instructie Verantwoord Alcohol Schenken'? Of vrijwilligers voorbereiden op het examen 'Verklaring Sociale Hygiëne'? Kom dan naar de workshopavond De Sportkantine op maandag 30 september vanaf 19.30 uur in Nieuwegein. Ook verenigingen uit de gemeente Woerden zijn welkom. De avond wordt georganiseerd door Sportservice Midden Nederland.

Samenvatting
Doelstelling en aanpak
In 2010 heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen om nut en noodzaak van
hoogwatervoorzieningen beter inzichtelijk te maken. Doel van het onderzoek is het opstellen van
aanbevelingen voor een beheervisie over hoogwatervoorzieningen. Onderzocht is hoe de
jaarlijkse kosten zich op lange termijn ontwikkelen, welke actoren deze kosten dragen en welke
effecten ten aanzien van duurzaamheid en beheerbaarheid op lange termijn optreden.
Met het instrument "Waterpas HDSR" zijn de bodemdaling en de daardoor veroorzaakte kosten in
beeld gebracht voor de komende twee eeuwen. Aangezien enkele kosten gepaard gaan met
onzekerheid, is gewerkt met een onder- en bovengrens. Aanvullend daarop zijn de effecten voor
schoon water, klimaat, landschap, imago waterschap en beheeraspecten kwalitatief geschat.

http://www.hdsr.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/214601/ap_12_-_samengevoegd_-_nut_en_noodzaak_hwvz.pdf

Dit bedrag is toegekend voor de aanschaf van gereedschappen en materialen. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contanten. Afgelopen jaar besteedde het 31 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De aanleg van de zuidelijke randweg Woerden (project 3 van A12 BRAVO*) is steeds beter zichtbaar in de omgeving. Binnenkort wordt gestart met het graven van sloten en het aanbrengen van zand tussen de Wulverhorstbaan en de A12. Het zand is nodig om de grond voor te belasten zodat deze stevig genoeg wordt om de nieuwe weg aan te leggen.

De zuidelijke randweg is voor Woerden een tweede verbinding met de A12 en ontlast de stad van verkeer. Verwachting is dat de weg in eind 2015 gereed is om in gebruik te worden genomen.

In het afgelopen halfjaar zijn de vrijwillige seniorenvoorlichters van Welzijn Woerden op
huisbezoek geweest bij 75-plussers in Kamerik. In september start de tweede ronde van het huisbezoekproject. Deze duurt tot eind 2013. Er worden in totaal 230 senioren aangeschreven.

De seniorenvoorlichters gaan op huisbezoek bij 75-plussers en geven op verzoek voorlichting over ouderenvoorzieningen aan de hand van een vragenlijst over welzijn, zorg, wonen en financiën. Zij hebben hiertoe een informatiemap met folders bij zich. Ook kunnen eventuele eenzaamheidssignalen worden opgepakt. Welzijn Woerden werkt samen met de GGD Midden-Nederland en de gemeente.
De gemeente heeft ons de adressen verstrekt. Deze mogen alleen ten behoeve van dit huisbezoekproject worden gebruikt en zullen na afloop van het project worden vernietigd. De seniorenvoorlichters kunnen op verzoek een legitimatiebewijs tonen.

Zaterdagmorgen 17 augustus heeft de vrijwilligersploeg weer de handen uit de mouwen gestoken in het Breenplantsoen. Er waren 12 vrijwilligers aanwezig die verschillende werkzaamheden verricht hebben.

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het schoffelen van het opgekomen onkruid, het schoonmaken van de wandelpaden en het maaien van de grasmat. Dit laatste moet de komende tijd nog iedere week gebeuren in verband met het vruchtbare weer. De koffie werd verzorgd door een omwonende. Omstreek 10.30 was de klus weer geklaard.

De volgende vrijwilligersochtend staat gepland op zaterdag 14 september. Vanaf 9.00 uur is iedereen van harte welkom om mee te helpen. In het bijzonder nodigen we de omwonenden van het park uit om mee te helpen.

IMG-20130817-00094 klein IMG-20130817-00098 klein IMG-20130817-00107 klein

 

De voorbereidingen voor het Spookdoolhof zijn alweer in volle gang, de eerste spoken hebben zich alweer aangemeld, de outfits zijn weer schrikbarend.

Spookdoolhof
Om overdag de uitgang te vinden in de metershoge mais valt al niet mee, laat staan met het Spookdoolhof' aldus Marije Klever van Boerendoolhof de Meern. 'Het Boerendoolhof is normaal gesproken alleen overdag geopend, maar twee keer in het jaar maken we een uitzondering.' Als de schemering komt gaat het Spookdoolhof van start, wellicht met nog enkele verrassingselementen. Omdat het spookdoolhof redelijk griezelig is, is het vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Kletsnat
In het Boerendoolhofseizoen van 2012 heeft de spookavond 2 keer plaatsgevonden. Helaas was het beide keren regenachtig en daardoor waren zowel de bezoekers als de spoken kletsnat geworden. 'Ondanks de regen was het spookdoolhof nog spannender' volgens enkele bezoekers.

Openingsdata
Omdat het spookdoolhof niet erg vaak wordt georganiseerd hebben de organisatoren afgesproken om ieder een andere datum in te plannen voor het spookdoolhof. De bezoekers zijn dan vrij om te gaan en staan naar welk spookdoolhof ze willen gaan en op welke datum' aldus Aad Straathof van Boerendoolhof Leimuiden.

6 september Leimuiden
13 september de Meern
20 september Kamerik
27 september Leimuiden

Aanmelden van Spoken
Mogelijk is er nog plaats voor enkele spoken in de Spookdoolhoven. Dus ken je een Spook (of ben je er zelf één) die graag wil griezelen, informeer dan eens bij de locaties of er nog plaatsen vrij zijn op de spookavond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Frederik de Wit
06-30091579
www.boerendoolhof.nl

Er komen grote veranderingen aan in het onderwijs en bij de gemeente. Het onderwijs krijgt te
maken met de Wet op Passend Onderwijs die landelijk wordt ingevoerd op 1 augustus 2014.
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd (de nieuwe
Jeugdwet). Onlangs vond het eerste Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaats
tussen de schoolbesturen en de wethouders Onderwijs en Jeugd van de gemeenten De Ronde
Venen, Oudewater, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden. Doel van het overleg is om tot een
goede afstemming en aansluiting te komen van de zorg voor de jeugd in het onderwijs. Alle
jongeren moeten de juiste ondersteuning krijgen: op school, thuis en in de buurt.
Bij meervoudige problematiek krijgt het gezin ondersteuning volgens het principe van één gezin, één
plan, één regisseur. Een goede aansluiting van de zorg in het onderwijs is daarbij belangrijk, de
school is immers een belangrijke vindplaats van de jeugd. Het streven is dat er geen thuiszitters meer
zijn en dat de hulp altijd dichtbij, vroegtijdig en in samenspraak met ouders en leerlingen wordt
geboden.

Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af.

Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.

In november wordt de MS Collecte met zo'n 20 collectanten in de gemeente Woerden georganiseerd. "Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker 275 collectanten nodig", zegt Pamela Zaat, coördinator bij het MS Fonds.
Pamela is sinds 2006 actief voor het Nationaal MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de MS Collecte.
"Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het begin vooral bang. Veel mensen denken nog dat je dan altijd in een rolstoel komt. De meest voorkomende vorm van MS is "relapsing remitting", dat betekent dat er wel periodes zijn waarin je minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert."

Pamela is blij met de landelijke inzet van zo'n 11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan de MS Collecte. "De oorzaak van MS is nog steeds onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk."

Extra handen gezocht
"Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in de gemeente Woerden. Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen."
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 010-5919839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl

De collecteweek is van 18-23 november.

 Binnenkort geld opnemen in de PLUS in Kamerik

In Kamerik is de geldautomaat toe aan vervanging. Dit is voor ons aanleiding om de geldautomaat te verplaatsen naar de PLUS.
Met het oog op de toekomst en de veiligheid verplaatsen wij de geldautomaat van buiten naar binnen. Veel klanten pinnen hun boodschappen direct in de winkel, een makkelijke en veilige manier van betalen. Van de geldautomaten maken klanten steeds minder gebruik.
Ook zien wij dat op geldautomaten steeds vaker plofkraken plaatsvinden. De schade die dit met zich meebrengt aan eigen en naastgelegen panden is groot. Uw veiligheid en die van uw omgeving staan voorop, daarom verplaatst de Rabobank de geldautomaat naar de PLUS supermarkt.
U kunt daar tijdens de openingstijden veilig en dichtbij geld blijven opnemen.

Wanneer vervangen wij de geldautomaat?
In augustus plaatsen wij de nieuwe geldautomaat in de PLUS. In september dit jaar verwijderen we de oude geldautomaat aan Meent 1. Tot die tijd kunt u ook van deze geldautomaat gebruik blijven maken. 


Woensdag 26 juni a.s. is de Van Teylingenweg tussen het Oortjespad en de Lange Meentweg (N463) afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 7:00 en 16.00 uur. Dit vanwege werkzaamheden aan de waterleiding ter hoogte van huisnummers 163 en 183. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Op 30 mei 1987 reed voor het laatst de bus door de Kanis. Lijn 102 reed van Woerden naar Alphen beurtelings door Kamerik en Zegveld. Met de nieuwe dienstregeling zal de buslijn 124 Maarssen-Woerden niet meer na Teckop over de Enschedeweg rijden, maar via de Kanis.
Daarmee wordt de kern Kanis alsmede het noorden van Kamerik door het openbaar vervoer weer verbonden met Woerden en met station Breukelen.
Per 8 december 2013 zal er een einde komen aan 26 jaar isolement van de Kanis en is ook de kinderboerderij Oortjespad per bus te bereiken.

Fietsarrangement Oortjespad

Onlangs vond op Oortjespad voor de tweede keer het "Fietsarrangement historische boerderijen" plaats. Nu eens geen activiteit voor (alleen) jonge bezoekers, maar extra aandacht voor actieve senioren.
Na een lezing over historische boerderijen in het bezoekerscentrum, fietsten de deelnemers op eigen gelegenheid een route langs markante boerderijen in de regio. En omdat we positieve reacties van de deelnemers kregen, volgt zeker een herhaling. Dan zal een fietsarrangement georganiseerd worden rondom het thema "ooievaar". Een exacte datum is nog niet bekend, maar die wordt in de media gepubliceerd. Bovendien wordt deze activiteit bekend gemaakt via de digitale Oortjespad-Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief maken we melding van alle activiteiten en ontwikkelingen op Oortjespad. Wie de Oortjespad-Nieuwsbrief wil ontvangen, kan een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Marc Alferink