Op initiatief van D66 Woerden wordt de verordening duurzaamheidslening zo aangepast dat ook sportverenigingen gebruik kunnen maken van deze faciliteit. De duurzaamheidslening biedt de mogelijkheid om tegen een zeer lage rente geld te lenen voor investeringen in duurzaamheid.Een voorstel van D66, dat met steun van Progressief Woerden, CU/SGP en de VVD werd ingediend, werd door het college overgenomen tijdens de raadsvergadering van 27 september.

Vers van de pers: op 11 januari 2013 is weer Kamerik proeft stamppotten in de Schulenburch. Ook dan wordt de Kameriker van het jaar bekend gemaakt. U kunt uw kandidaat opgeven per mail of in de volgende Openbare Vergadering in november.