Van dinsdag 11 juli tot en met vrijdag 14 juli wordt er in Kamerik weer de Vakantie Bijbel Week georganiseerd.

In deze feest-week worden er allerlei activiteiten voor kinderen tussen 4 en 15 jaar georganiseerd. Tijdens deze week staat het HGJB thema: (T)OP Survival centraal. Alle spelletjes en activiteiten sluiten aan op dit thema.

Om deze week feestelijk in te luiden wordt op de maandag het hele dorp in dit thema aangekleed, nieuwsgierig? Kom gerust een kijkje nemen.

Het volledige programma kunt u in deze bijlage bekijken.

Praktische informatie:
Wanneer: 11 t/m 14 juli
Waar: Overstek 6, Kamerik op het korfbalveld
Tijd: 10.00-12.00 (alleen op vrijdag tot 12.15)
Meer info: www.hervormdkamerik.nl/vbw
Contact: 06-45378037

In het kader van de reconstructie van de Kanis, heeft de gemeente het concept voor het bestemmingsplan van het Pastorielaantje vrijgegeven. Dit is in drie verschillende documenten samengevat. U kunt ze hieronder lezen en bekijken.

Regels bestemmingsplan Pastorielaantje
Toelichting bestemmingsplan Pastorielaantje
Afbeelding bestemmingsplan Pastorielaantje

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u de gemeente tot 18 juli 2017 hierover contacteren.

De vierde nieuwsbrief over de reconstructie van de Kanis is recent uitgekomen. De bewoners hebben hem reeds ontvangen. Ook andere geïnteresseerden kunnen hem hier in zijn geheel vinden, met onder andere informatie over het doorschuiven van de start van de uitvoering naar zomer 2018, de aanleg van een kavelpad rondom de Kanis en het voorstellen van Ivo ten Hage en Jeska Jansen, respectievelijk de verantwoordelijke wethouder en de nieuwe omgevingsmanager van de Kanis.

Update van 23 juni: er is tevens een lijntekening van de reconstructie vrijgegeven. U kunt hem hier bekijken.

Kanis

Het project van Timpaan aan de Kanis heeft vertraging opgelopen door de inpassing van het project in het reconstructieplan van de gemeente. Daar is nu overeenstemming over bereikt; het woningbouwproject wordt betrokken bij de reconstructie. Er komt ook een stukje ‘eigen weg’ bij het woningbouwproject.
Het bestemmingsplan komt vóór de zomer voor 6 weken ter inzage te liggen. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend. De aankondiging hiervan komt in de Woerdense Courant.
Er komen acht woningen vrijstaand geschakeld, vier rijtjeswoningen en één vrije kavel.
Zie ook de website Ruimtelijke Plannen van het ministerie, waar alle bestemmingsplannen worden gepubliceerd.

Kamerik NO II

De gemeenteraad heeft op 30 maart 2017 besloten het nog braakliggende stuk grond aan de Knotwilgenlaan in Kamerik NO-II niet te bestemmen voor extra sociale woningbouw voor statushouders. Dit besluit maakt de weg vrij voor het ontwikkelen van een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor senioren (55+), zoals tijdens een informatieavond in mei 2016 is toegelicht. Na deze avond hebben 31 mensen gereageerd op een enquête van de gemeente en aangegeven belangstelling te hebben voor het CPO-project.
Deze mensen krijgen bericht dat het initiatief voor seniorenwoningen wordt doorgezet.

De gemeente organiseert de verdere werving voor het CPO project in Kamerik NO-II van 6 tot 30 juni 2017. In die periode wordt nog een informatieavond gehouden. Iedereen uit de doelgroep 55+ heeft een eerlijke kans om in aanmerking te komen. Er zijn 10 beschikbare kavels. Er is misschien ruimte voor een 11e of 12e kavel.
Belangstellenden kunnen zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gegadigden die zich al eerder hebben aangemeld, hoeven dit niet opnieuw te doen.

Inschrijven voor dit project kan pas na de informatieavond. Bij inschrijving wordt gevraagd om een waarborgsom van €700 storten voor de startkosten. Een paar dagen na de sluiting van de inschrijving wordt er geloot als er meer dan 10 gegadigden zijn. Wie uitgeloot is, ontvangt de waarborgsom terug.

Op 10 juli staat de eerste bijeenkomst gepland voor de gegadigden die ingeloot zijn, zij gaan samen de Vereniging van Opdrachtgevers oprichten. Op 17 juli 2017 komt de Vereniging van Opdrachtgevers (VVO) bij de notaris bij elkaar voor de formele oprichting van de vereniging.
Na de zomervakantie selecteert de vereniging een architect. Het project wordt begeleid door Urbannerdam – de gemeente heeft hier eerder met succes het CPO project De Riethof in Waterrijk mee gerealiseerd.

Bewoners van Kamerik hebben geen voorrang. Bij aankoopbedragen van boven €200.000 kan dit niet afgeschermd worden. Adverteren blijft beperkt tot gemeentepagina in de Woerdense Courant en de website van het Dorpsplatform.
Nadat de gemeente de vergunning heeft verleend kan de bouw van start. De gemeente transporteert de totale kavel aan de vereniging. Op hetzelfde moment transporteert de vereniging door naar de individuele leden.
Er komen wat stedenbouwkundige richtlijnen. Zo is de bouwhoogte maximaal twee lagen en een kap. De vereniging geeft het project verder vorm.

Op 6 juni start MULTI-TUIN en LANDSCHAP in opdracht van gemeente Nieuwkoop met de reconstructie van het fietspad van de Grechtkade. Dit zal circa 6-7 weken in beslag nemen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van de toplaag van de halfverharding en het aanbrengen van betonnen fietspadplaten.

Transport van materialen vindt onder andere plaats via de Van Teylingenweg in Kamerik. Wees dus alert in het verkeer.

Kamerikers die graag wandelen en fietsen in de omgeving zullen mogelijk ook overlast ervaren. Fietsers worden geadviseerd om tijdens de werkzaamheden om te rijden via de aangegeven omleidingsroutes. Gedurende 2 weken zal het fietspad volledig worden afgesloten. Deze periode wordt aangegeven op gele informatieborden.
Voor wandelaars is het goed om te weten dat er niet altijd op het verharde pad kan worden gelopen, dus houd rekening met schoeisel en wees extra alert tijdens de werkzaamheden. Zorg altijd eerst voor oogcontact meet demachinist en/of medewerkers voordat u passeert. De pont blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt contact opnemen met gemeente Nieuwkoop, bereikbaar op telefoonnummer 14-0172 of per e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor extra informatie kunt u deze brief lezen.

Vanwege de hinderlijke kuil tussen het vernieuwde Overstek en de Wethouder van Leeuwenbrug heeft het Dorpsplatform aan de gemeente verzocht zo snel mogelijk werkzaamheden uit te voeren.

In reactie heeft de gemeente gemeld dat zij nog steeds van plan is om de aansluitingen op de Van Leeuwenbrug aan te passen. Dit is een ingrijpend stukje werk wat als project reeds in gang is gezet. Projectleider is de heer Mulder. Volgens de gemeente is dit de huidige stand van zaken betreft de renovatie van de brug:

  • Afgelopen week zijn de lengteprofielen gecontroleerd.
  • Vandaag wordt overlegd met de combi-aannemer over het verleggen van gas- en waterleidingen. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De verwachting is op dit moment dat zij op zijn vroegst in september hun leidingen kunnen verleggen.
  • Direct aansluitend zal de gemeente de reconstructie van de aansluitingen uitvoeren. U moet daarmee vooralsnog rekening houden met start uitvoering op zijn vroegst in kwartaal 3.

Op dit moment zijn er bij de gemeente geen schademeldingen bekend m.b.t. deze brug. Als er schadegevallen zijn, hoort zij dat graag via de reguliere kanalen (melding). Op basis van deze meldingen zou eventueel overwogen kunnen worden om tijdelijke maatregelen te treffen om de brug tot aan de reconstructie beter toegankelijk te maken.

Gisteren heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat was aangetekend tegen de besluiten van de gemeenteraad inzake het bestemmingsplan Oortjespad en de omgevingsvergunning om het hoofdgebouw van Kameryck uit te breiden. Als gevolg van deze uitspraak kan Kameryck de uitbreiding uitvoeren ondanks het protest van de omwonenden, die bang zijn voor onder andere de mogelijke overlast van het extra autoverkeer op het smalle Oortjespad.

Wanneer de bouw wordt uitgevoerd is nog niet bekend.

U kunt de gehele uitspraak hier lezen. Voor meer informatie vanuit de media kunt u hier bij het AD en hier bij Woerden.tv terecht.

Het klimaat verandert. Help mee om wateroverlast en hitte in de gemeente Woerden te beperken en maak uw tuin watervriendelijk. Een watervriendelijke tuin is voor minstens 60% beplant. Planten houden de tuin koel op hete dagen. De tuin wordt regenbestendig, comfortabeler en er komen meer vogels, vlinders en bijen.

Ziet u op tegen het onderhouden van uw tuin? Betegelen lijkt dan de gemakkelijkste weg. Er zijn echter veel groene alternatieven, die even veel of zelfs minder onderhoud vragen. Benieuwd hoe u dit kunt realiseren?

Duurzaam Woerden

Het project ‘Steenbreek’ van het burgerinitiatief Duurzaam Woerden komt graag bij u langs voor advies over tegels en beplanting. Steenbreek werkt kosteloos en wil in de gemeente Woerden tien voorbeelden van groene tuinen realiseren. Interesse? Mail naar Rinie Blauw via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Actiedag 17 juni

Op zaterdag 17 juni staat tuincentrum De Bosrand in het teken van de campagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’. Tuinontwerper Geral Overbeek en stadsimker Chris van Iersel geven interessante tips voor een watervriendelijke tuin. U krijgt alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Voor de kinderen is er een speciale activiteit.

Wanneer: Zaterdag 17 juni
Waar: Tuincentrum de Bosrand, Rietveld 36A Woerden
Tijdstip: 10:00 – 16:00 uur

Tuinactie

U kunt daarnaast meedoen met de tuinactie. Maak eerst een foto van uw huidige tuin. Maak uw tuin watervriendelijk en maak een foto van uw heringerichte tuin. Mail uw twee foto’s uiterlijk 20 juni naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’. Hiermee maakt u kans op een waardecheque t.w.v. €150! Prijswinnaars ontvangen bericht. Wethouder Ivo Ten Hagen reikt op zaterdagochtend 24 juni de prijzen uit.

Meer inspiratie?

Kijk voor meer inspiratie en ideeën op www.huisjeboompjebeter.nl of  www.tuinbranche.nl/vrijepagina/waterpagina.

Openbare Vergadering

Een presentatie over deze acties en klimaatbestendigheid in de gemeente vindt ook plaats op de aankomende Openbare Vergadering van 16 mei. De presentatie zal worden gedaan door Madeleen Graafland.

Waarschijnlijk weet u nog dat wij vorig jaar onze eigen snelheidsmeter hebben gekregen, de Smiley. De Smiley geeft aan met welke snelheid er wordt gereden. De glimlach is voor de verkeersdeelnemers die niet harder dan 60 km rijden, een boze blik geldt voor hen die met een hogere snelheid passeren. Eens in de zoveel tijd wordt hij weer verzet naar een andere plek. Vanaf vandaag kunt u hem terugvinden op Overstek, bij de ingang van de voetbal.

Niet alleen werkt de Smiley als herinnering aan automobilisten om niet te hard te rijden, de snelheidsmeter brengt ook cijfers in kaart zoals het aantal auto's dat passeert, op welke dagen er harder gereden wordt, de hoogste snelheid die gemeten is, enzovoorts.

De resultaten van de Smiley op de Teckop, het Oortjespad en de Berkenlaan zijn nu binnen. Voor de geïnteresseerden hebben we hieronder een aantal voorbeeldgrafieken die tonen hoe vaak en hoe hard er gedurende een gemiddelde week elke dag gereden wordt. Voor elke straat is er per rijrichting een grafiek.

Teckop:

Oortjespad:

Berkenlaan:

Volgens de planning in het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP) van de gemeente gaat er een "herinrichting" van de Voorhuis uitgevoerd worden. Kortom, de straat wordt opgehoogd, de riolering opnieuw aangelegd, de verlichting vernieuwd en er zal met de nutsbedrijven overlegd worden over het ondergrondse kabel- en leidingnetwerk. Naar verwachting zullen de uitvoerende werkzaamheden in het voorjaar van 2018 beginnen.

De voorbereidingen voor deze reconstructie beginnen echter in het tweede en derde kwartaal van 2017 al. De bedoeling is dat de inwoners hier geen hinder van ondervinden. Wel is het mogelijk om voor of na de komende zomervakantie onderzoekers in de straat aan te treffen. Zij zullen onder andere grondonderzoek en kabel- en leidingonderzoek verrichten.

De bewoners van de Voorhuis zijn hierover al geïnformeerd per brief. (U kunt de brief ook hier lezen.) In mei zullen de bewoners tevens een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst over de herinrichting. De gemeente wil waar mogelijk de inbreng van de bewoners meenemen in het ontwerp. Hierna komt de gemeente terug voor een tweede ronde van reacties.

Als u nog vragen heeft over de reconstructie van Voorhuis, kunt u gerust contact opnemen met de projectleider Ed Pollemans, via telefoonnummer 14-0348 of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u al zin in Koningsdag? Het Oranjecomité Kamerik heeft ook dit jaar meerdere leuke activiteiten in petto voor ons. Na het "Proud to be Fout" Kingsnight feest afgelopen zaterdag vieren wij donderdag 27 april ook Koningsdag binnen de kern van de Kamerik.

Braderie, optredens, vuurwerk... het hoort er allemaal weer bij. Bent u benieuwd wat er komende donderdag allemaal te doen is in het dorp? Dan kunt u hier het dagprogramma nog eens bekijken op de website van het Oranjecomité. Verdere informatie over de activiteiten is ook op de website te vinden.

We wensen u alvast veel plezier en een mooie dag toe!

Meerdere voetpaden aan de Molentocht, Hoefslag en Verlaat voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en zijn toe aan een opknapbeurt. Bovendien wil de gemeente de voetpaden verbeteren om de situatie voor voetgangers veiliger te maken. Daarom vindt binnenkort groot onderhoud plaats aan de bestrating.

Tevens wordt het binnenplein van de Boezem vernieuwd en opgehoogd. Het binnenterrein is verzakt en de bestrating van de voetpaden en het pleintje is aan vervanging toe. Bij het ophogen van het binnenterrein worden de speeltoestellen verwijderd. Op basis van het Uitvoeringsplan Spelen 2017 – 2029 is de speelplek in uw buurt bedoeld als een speelpleintje zonder toestellen. Het moet een leuke plek worden die voldoende vrijheid en uitdaging biedt om kinderen hun eigen spel te laten spelen.

Een overzicht van de straten waar het om gaat kunt u hier vinden.

Het opknappen van de voetpaden aan de Molentocht, Hoefslag en Verlaat begint maandag 24 april en wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, waarschijnlijk in totaal ongeveer 6 weken later afgerond. Om de overlast te beperken gebeurt het onderhoud in 3 fases. Er wordt dus niet op elke locatie tegelijk gewerkt. Elke fase duurt ongeveer 2 weken. De fasering:

  1. Molentocht
  2. Hoefslag
  3. Verlaat

De inwoners van de betreffende straten zijn geïnformeerd per brief door de gemeente. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Koen Wolleswinkel van aannemingsbedrijf Oudejan & F. de Bruijn Infra BV. Dit kan via telefoonnummer 0348-457950 of 06-54271057 voor dringende zaken. U kunt uw vraag ook e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verdere informatie over dit project en de voortgang van de werkzaamheden kunt u vinden op www.ouwejan.nl. Heeft u overige vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met de P. Koedood van de gemeente via telefoonnummer 06-13603366.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden aan het binnenplein van de Boezem is er op dinsdag 25 april tussen 16.00 en 18.00 uur een inloopuur in de bouwkeet van de aannemer. Deze vindt u bij het binnenterrein ter hoogte van de Verlaat.

Let op: hoewel de Verlaat vanaf nummer 31 nog een groot stuk doorloopt tot aan de Hoeve, heeft de gemeente aangegeven dat deze voetpaden niet in de werkzaamheden opgenomen zijn.

Eerder meldden wij dat de geplande dynamische afsluiting van 's-Gravensloot tijdens de spitsuren tijdelijk uitgesteld was. Vanaf donderdagmiddag 20 april om 16.00 uur zal deze afsluiting wel ingaan.

Donderdag is de weg tussen 16.00 tot 19.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Komende dagen wordt er nog een aantal testen uitgevoerd, zoals de werking van de transponders, het systeem voor de hulpdiensten en de tijdklok. Daarnaast moet de bebording worden aangepast en krijgen de bewoners de transponders thuisbezorgd.

Daarna zal de weg alle werkdagen zowel in de ochtendspits  als in de avondspits zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, van 06.00 tot 09.00 en van 16.00 tot 19.00 uur. Dit gebeurt door middel van een beweegbare paal net ten oosten van het kruispunt met de Nieuwendijk. De afsluiting moet de veiligheid op deze smalle weg verbeteren. Buiten de spits en in het weekend blijft 's-Gravensloot wel voor alle verkeer toegankelijk.

Na het daverende succes van vorig jaar zal op zaterdag 10 juni 2017 de tweede editie van Kamerik Sport plaatsvinden! SDO/VerzuimVitaal, VV Kamerik, LTC Kamerik en Serve ’72 slaan de handen voor het tweede jaar op rij ineen. Het recept is grotendeels hetzelfde als vorig jaar, dus:

  • 's middags sportgedeelte met korfbal, voetbal, (beach)tennis en volleybal
  • 's avonds een overheerlijke barbecue
  • afsluiting met een spetterend feest

Om deel te kunnen nemen dient u betrokken te zijn bij een van de organiserende verenigingen en ouder te zijn dan 18 jaar. Verschil met vorig jaar is dat partners van leden dit jaar ook mee mogen doen met het sportgedeelte. Opgave is individueel, de organisatie maakt de teamindeling. Deelname aan het toernooi is gratis, kosten voor de barbecue zijn 10 euro. Wees er snel bij, want er geldt een maximum aantal deelnemers voor het sportgedeelte en... vol is vol!

Aanmelden is vanaf nu mogelijk via deze link. Opgeven is mogelijk tot uiterlijk 12 mei.

Woont u in het Kamerikse buitengebied en wilt u sneller internet? Dan is de informatiebijeenkomst aankomende woensdag 19 april wellicht van belang voor u. Hiermee wil men de interesse van de inwoners van het buitengebied peilen voor de aanleg van sneller internet. De bijeenkomst vindt plaats op het Kalsbeek College (Bredius locatie) op de Burg. H.G. van Kempensingel 23 in Woerden en begint om 19.30 uur.

Voor marktpartijen is het interessant(er) om voor grote groepen mensen internet aan te leggen. Dus hoe meer bewoners in het buitengebied aangeven interesse te hebben in snel internet, hoe groter de kans dat de aanleg ervan gerealiseerd kan worden. Hiervoor is interesse in snel internet nodig van minimaal zestig procent van de bewoners in het buitengebied. Als u graag sneller internet in het buitengebied wilt raden we dus aan om uw interesse te laten blijken.

Dit kan onder andere door u tot uiterlijk 15 juli 2017 in te schrijven op de website van Snel internet in buitengebied Utrecht-West, waar ook meer informatie over dit initiatief te vinden is.

Tevens is het initiatief op zoek naar buurtambassadeurs. Als buurtambassadeur steunt u de interessepeiling door uw buurtgenoten te informeren en te enthousiasmeren. Wilt u zelf ook snel internet in uw buurt en bent u bereid om uw buren hiervoor enthousiast te maken? Meld u dan aan als buurtambassadeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Woensdag 5 april wordt de nieuwe vissteiger op Recreatieterrein Oortjespad in Kamerik in gebruik genomen. Dit wordt gevierd met een feestelijke opening in Kameryck (Oortjespad 3) die duurt van 16.00 tot 17.30 uur.

Het programma is als volgt:

16.00: Ontvangst genodigden

16.15: Welkomstwoord door Annemiek Roessen (directeur Recreatie Midden-Nederland en secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden)

16.25: Wethouder Margot Stolk (gemeente Woerden en bestuurslid Recreatieschap Stichtse Groenlanden)

16.35: Woordje Hans Vorn (directeur Kameryck)

16.45: Openingshandeling door Margot Stolk

17.00: Afsluitende borrel

De steiger in de Plas Eend op Recreatieterrein Oortjespad was sterk verouderd. De steiger is onderdeel van de goed gebruikte wandeling rond de plas en wordt veel gebruikt door vissers. De 300 meter lange houten vissteiger is vervangen door een duurzame kunststof steiger. Nu heeft de steiger een langere levensduur. Ook Kameryck heeft hier aan bijgedragen; zij hebben de leuning vervangen en verlichting aangebracht.

Aan/afmelden voor de opening kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gemeente vervangt binnenkort beide fiets- en/of voetgangersbruggen over de Kamerikse wetering ter hoogte van de begraafplaats en bij de Van Teylingenweg 135. De bruggen zijn aan het eind van hun levensduur.

Vanaf 18 april 2017 vervangt aannemingsbedrijf Kleybruggen uit Woerden de bruggen. De nieuwe bruggen zijn volledig van kunststof. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 28 april 2017. De brug bij de begraafplaats wordt het eerste aangepakt. Pas als deze gereed is wordt aan de andere brug begonnen.

De aannemer werkt tussen 7:00 en 17:00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om van de brugverbinding gebruik te maken. U wordt verzocht om gebruik te maken van een van de andere bruggen.

Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Neemt u dan contact met projectleider Diederik Korse via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De komende tijd organiseert de KUVO weer twee mooie culturele activiteiten binnen onze gemeente.

Performance & Exposure

Op dinsdag 28 maart slaan het Kalsbeek College Schilderspark en de KUVO de handen ineen voor het organiseren van de 14e editie van de "Performance & Exposure". Tijdens deze show zullen de eindexamen leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO (beeldende vakken) hun prachtige creaties tonen.

De leerlingen van 5 HAVO hebben beeldend werk gemaakt rond het thema "Beeld om het lijf". Dit zijn creaties in de vorm van kostuums geworden en deze zullen in een spetterende show/performance gepresenteerd worden. De leerlingen van 6 VWO hebben beeldend werk gemaakt rond het thema "Contrast" en hier een prachtige expositie van gemaakt.

Het tentoonstellen hiervan vindt plaats in "De Hall" aan de Korenmolenlaan 4 in Woerden. De opening van de expositie door 6VWO is om 15.30 uur; het begin van de performance door 5HAVO is om 16.30 uur.

Voordacht Poëzie Parels

De afgelopen twee weken hebben 20 scholen meegedaan aan het project "Vrede en vrijheid van KUVO. Een selectie van de meest bijzondere gedichten die tijdens dit project door kinderen uit groep 7 - van basisscholen uit Woerden en omgeving - zijn geschreven, de zgn. Poëzie Parels, worden op 1 april tijdens Nachtcultuur voorgedragen. De voordrachten van de Poëzie Parels vallen samen met het vertrek van onze huidige Stadsdichter van Woerden, en de bekendmaking van de nieuwe Stadsdichter.

Het programma start om 19.00 in het voormalige winkelpand van Blues Basic, aan de Voorstraat 14 in Woerden, en duurt tot uiterlijk 20.30 uur.

's-Gravensloot

Er was gepland om afgelopen maandag 6 maart een dynamische afsluiting van 's-Gravensloot in te laten gaan. Hierbij wordt het voor (vracht)autoverkeer tijdens de spitsen (van 6:00 tot 9:00 en 16:00 tot 19:00 uur) op werkdagen onmogelijk om vanaf de Nieuwendijk in oostelijke richting over 's-Gravensloot en vice versa te rijden, met uitzondering van ontheffinghouders.

Deze geplande afsluiting is echter nog niet ingegaan om alle betrokken partijen genoeg tijd te geven de benodigde werkzaamheden en tests uit te voeren. Daarom gaat de afsluiting later in. De gemeente heeft aangegeven het te laten weten zodra de dynamische paal in 's-Gravensloot wel geactiveerd kan worden.

Grechtkade

Het werk aan de oostkant van de Grechtkade verloopt volgens planning. De organisatie verantwoordelijk voor het bouwproject, de JdB groep, verwacht de uitvoering in de zomer af te ronden. Daarna zal het, afhankelijk van de grasgroei, nog ongeveer een half jaar duren voor de kade weer toegankelijk is voor wandelaars.

Op dit kaartje kunt u zien wat er al gedaan is. De werkzaamheden aan de teensloten en steunberm zijn volledig afgerond en de ophoging van de kade is gestart (vak 109D). Daarnaast is er allerlei maatwerk te doen, zoals het ophogen van de beschoeiing en werkzaamheden bij de omwonenden (plaatsen van duikerbuizen, dammen en hekwerken).

Tijdens de werkzaamheden kan het op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur voorkomen dat de vaarweg voor korte duur gestremd is. Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het oponthoud niet langer dan 30 minuten duurt.

Op maandagavond 13 maart vindt er van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond plaats in de Schulenburch over het nieuwe scholencluster in Kamerik. Dit gebouw, gelegen aan de Overstek, zal onderdak bieden aan de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer. Volgens de planning kan Kamerik in 2019 een duurzaam en eigentijds schoolgebouw in gebruik nemen.

Inmiddels is er een voorlopig ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw en komt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 9 maart tot en met 19 april ter inzage. U kunt het plan inzien in de hal van het stadhuis (tijdens openingstijden), bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) en via www.woerden.nl (onder Bestemmingsplannen in voorbereiding).

Als u in deze periode een reactie op het plan wilt indienen of vragen heeft kunt u de bijgevoegde brief van de gemeente lezen voor de contactinformatie van de beleidsadviseur ruimte mevrouw E. ten Westenend of de projectleider meneer J. van Leer.

Op de inloopavond is er vanzelfsprekend ook alle gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. De avond kent geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.