graveslootOp 4 oktober heeft Ko Droogers, voorzitter van het Dorpsplatform Kamerik, de bezwaren tegen het verkeersbesluit met betrekking tot afsluiting van (de voormalige Kamerikse weg) ’s-Gravensloot toegelicht bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Woerden.

Het bezwaar bestaat in hoofdzaak uit 3 punten:

  1. De aanleiding en noodzaak van afsluiting, belang voor Kamerik
  2. De invloed van de maatregel op de fietsveiligheid
  3. De aansluiting van de tijden op de fietsende leerlingen van het Kalsbeek college

In het document hieronder een uitgebreide toelichting op de bezwaren.

Download: Inspraak ’s-Gravensloot - bezwaren tegen sluiting

Bron: gemeente Woerden

Binnenkort voert gemeente Woerden werkzaamheden uit op de Houtdijk. In de week van 17 oktober is de gemeente voornemens groot asfalt onderhoud uit te voeren. De weg wordt voorzien van een nieuwe asfalt tussenlaag, asfaltwapening en nieuwe deklaag.

Een week voor de start al de gemeente een vooraankondiging plaatsen en de bewoners d.m.v. een brief op de hoogte stellen.

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot woensdag 26 oktober gaan duren.

Het wandelpad de Grechtroute is vanaf 3 oktober tijdelijk afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan de kades van de Grechtkade.

Aannemersbedrijf J. den Breejen GWW BV is vanaf begin september begonnen met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden van de kadeverbetering. Het is de planning om in oktober te starten met het ophogen van de kade tussen het terrein van Oasen Drinkwater en het oude gemaal bij Grechtkade nr. Vanaf hier wordt er richting Woerdense Verlaat gewerkt.

Het project zal gereed zijn in het najaar van 2017.

 

FW: Kadeverbetering Grechtkade Oost

Dorpsplatform Kamerik secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
   
26-9-2016
 
 
Aan: Jacolien Meijers

Hallo Jacolien,

 

Wil je de verwachtte einddatum ook vermelden op de website? Dank je.

 

Met vriendelijke groet,
Map Brouwer
Secretaris Dorpsplatform

Van: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verzonden: maandag 26 september 2016 14:08
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: RE: Kadeverbetering Grechtkade Oost

Geachte mevrouw Brouwer,

Het project zal gereed zijn in het najaar van 2017.

snelheidsmeterHet Dorpsplatform heeft de afgelopen maanden met een smiley het verkeer op het Oortjespad gemeten. De smiley heeft op twee plekken gestaan:

Oortjespad 1: vanaf Ir Enschedeweg richting dorp 100 meter na de rotonde | 21 mei - 1 juli
Oortjespad 2: vanaf dorp richting Ir Enschedeweg net na Wibe van Vliet | 1 juli - 23 augustus

Bekijk hieronder een aantal grafieken met resultaten van de metingen.

Oortjespad 1:

Oortjespad 2:

Alle getallen worden over de gemeten periode gerekend. Deze periode verschilt per meting, waardoor de getallen niet rechtstreeks vergeleken kunnen worden.

Van 19 september tot en met 24 oktober 2016 voert aannemer Mourik Groot Ammers B.V. in opdracht van de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit aan: 
  • de lngenieur Enschedeweg (N212) tussen de N20'1 bij Vinkeveen en de N198 bij Woerden
  • een gedeelte van de Provincialeweg (N401) tussen de N212 en Spengen 
  • een gedeelte van de Leidsestraatweg (N198), tussen de spoortunnel bij Putkop en Harmelen.
De aannemer werkt van noord naar zuid, waarbij steeds een ander wegvak aan de beurt is. De noodzakelijke wegafsluitingen zijn 's avonds en 's nachts gepland en in twee weekenden. Op die manier beperkt de provincie de overlast. Daarnaast zijn alle verkeersmaatregelen gericht op het borgen van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers en van de wegwerkers.

Wegafsluitingen en bereikbaarheid
Tijdens een wegafsluiting blijven alle panden bereikbaar waarbij verkeersregelaars het bestemmingsverkeer begeleiden. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt dat zij bij een calamiteit altijd een snelle en directe doorgang krijgen.

Openbaar vervoer
Gedurende de wegafsluitingen zal Connexxion een aangepaste dienstregeling rijden. lnformatie hierover kunt u vinden op www.connexxion.nl onder'geplande omleidingen en stremmingen'.

Overige verkeersmaatregelen
Buiten de wegafsluitingen om, kan het verkeer gewoon doorgang vinden waarbij er periodiek sprake kan zijn van vertraging als gevolg van bijvoorbeeld een halve rijbaanafzetting. Het verkeer wordt dan beurtelings en veilig langs de werkzaamheden geleid.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.

In contact
Gedurende de hele uitvoeringsperiode heeft aannemer Mourik Groot Ammers B.V een keet staan aan de Geerkade in Wilnis, tegenover nummer 10. Op doordeweekse dagen, tussen 07:00 en 16:00 uur bent u hier van harte welkom als u vragen of zorgen heeft over de werkzaamheden. Uitvoerder Sijmen Stuij staat u graag persoonlijk te woord. Ook per mail kunt u contact opnemen met de aannemer. Het mailadres: tDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

De gemeente heeft na aanbesteding een aannemer gekozen om de werkzaamheden voor de herinrichting voorterrein begraafplaats te Kamerik uit te voeren.
De firma Bunnik B.V. uit Nieuwerbrug begint maandag 5 september met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bestaande begroeiing, inrichten van het werkterrein en wat onderzoekswerkzaamheden. Later begint men met het verwijderen van verharding, aanleg van riolering en het aanbrengen van ophoogmateriaal en nieuwe verharding. Tevens worden in een later stadium de nieuwe begroeiing en de nieuwe bomen aangebracht.
 
Contactpersonen:
Toezichthouder gemeente Woerden: Erik van Toor, 06-49.94.05.33
Uitvoerder firma Bunnik B.V.: Erik Bisschop, 06-50.63.36.04
 
Met de school zijn afspraken gemaakt over een alternatieve plaats voor het parkeren voor de leerkrachten en het 'halen en brengen' van kinderen van en naar school.
De werkzaamheden zullen ongeveer eind oktober worden afgerond (afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken).
 

kamerik proeft 2016

Bericht van Stedin

Stedin is de netbeheerder in uw regio. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van het gas- en elektriciteitsnetwerk. Vanwege een storing in het elektriciteitsnet hebben we onvoorziene werkzaamheden in uw buurt gepland. Wij realiseren ons dat dit overlast geeft, maar vragen hiervoor uw begrip.

Werkzaamheden
* Betreft repareren van een storing in een elektriciteitskabel. Dit om de continuïteit van energielevering te kunnen waarborgen.
* De werkzaamheden zijn gepland op: maandag 25-07-2016 van 07:30 uur tot en met vrijdag 29-07-2016 16:00 uur.
Betreft volledige wegafsluiting t.h.v. Mijzijde 153
* Stedin en Fa. Antonides voeren de werkzaamheden gezamenlijk uit.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden kunt u verkeershinder ondervinden. Dit vanwege volledige wegafsluiting. Woningen zijn bereikbaar tot Mijzijde 153 (vanuit Kamerik gezien) & Mijzijde 154 t/m 166 via omleidingsroute parallelweg (van Teylingenweg). Wij streven ernaar de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur kunt u bellen met Stedin, via telefoonnummer 0800-2582588 of e-mail FM_Utr_S&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Onlangs zijn de voorrangregels rond en op de Dorpsbrug aangepast. Het verkeer op de Mijzijde en de Van Teylingenweg heeft voorrang. Op de Dorpsbrug en komend vanaf de Meent of het Hallehuis moet voorrang verleend worden. Op de weg zijn haaientanden aangebracht en er zijn nieuwe borden geplaatst. Voor de duidelijkheid worden de haaientanden voor het verkeer òp de brug herhaald.

IMG 1206 IMG 1207

 

 

 

 

 

 

IMG 1209

Op vrijdag 15 juli vindt er asfaltonderhoud plaats op de Mijzijde ter hoogte van nr. 11.

Het bestek voor de herinrichting van de begraafplaats Kamerik wordt binnenkort aanbesteed. De verwachting is dat na de bouwvakvakantie, waarschijnlijk in september, begonnen kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.
 
Het parkeren van auto's van medewerkers en bezoekers van de school gaat niet meer plaatsvinden op de parkeerplaats van de begraafplaats. Er komt een 'schuin' parkeerplaats langs de Van Teylingenweg naast de ingang van de begraafplaats.
 

IMG 1202Woensdag 22 juni heeft de provincie een verbodsbord voor (brom)fietsers geplaatst op de hoek Lindenlaan/Spruitweg. Dit is gebeurd naar aanleiding van klachten van bewoners van de Lindenlaan die zich zorgen maakten over de fietsers die daar de Spruitweg opreden.0

De fietsers gaven als argument: "het mag toch, er staat geen bord". Het Dorpsplatform heeft hierover onlangs de provincie rechtstreeks benaderd; hierna werd er snel actie ondernomen.

 

Van dinsdag 12 juli t/m vrijdag 15 juli 2016 is er weer een Tentfeest bij de Vakantie Bijbel Week in Kamerik. Elke morgen wordt er een leuk en afwisselend programma georganiseerd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De kinderen zijn op de ochtenden welkom van 10:00 – 12:00 uur, bij de tent die op het korfbalveld (overstek 6) in Kamerik staat.

Het thema dit jaar is ‘Aan Tafel'.

Door middel van de verhalen, liedjes, knutselen en spelletjes zal dit thema verder uitgewerkt worden. Op vrijdag komt er een poppenspeler en wordt er als afsluiting met alle kinderen pannenkoeken gegeten.

Voor de tieners Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagvond worden er speciale tieneravonden georganiseerd voor jongeren van 11 tot 15 jaar. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen. Voor de ouders Op donderdagavond is er van 18.30-19.30 uur een ouderavond waar alle kinderen en ouders voor uitgenodigd zijn. Daar worden alle knutselwerkjes gepresenteerd.

De organisatie kijkt er naar uit om heel veel kinderen te ontmoeten. Het beloofd een leuke week te worden. Alle kinderen uit Kamerik en omgeving worden hartelijk ontvangen!

Op 21 en 22 juni a.s. gaat gemeente Woerden met de inwoners in gesprek over de huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen in Woerden. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of ideeën die u met ons wilt bespreken? Kom dan op 21 of 22 juni naar een gespreksavond. Beide avonden zijn gelijk van opzet.

Juiste informatie en een gesprek met elkaar vormen de basis voor begrip. Begrip voor vluchtelingen die een veilige plek zoeken en begrip voor mensen in onze samenleving die het soms ook niet makkelijk hebben. Goed samenleven gaat alleen wanneer rekening gehouden wordt met alle belangen en wanneer er ruimte is voor initiatieven.

Deze avonden ontmoet u de organisaties die een rol spelen bij het huisvesten van statushouders, de integratie en de opvang van vluchtelingen. Zij geven informatie en uitleg. Uiteraard kunt u ook eventuele zorgen die u heeft met ons delen en bespreken.

Datum, tijd en locatie

- 21 juni 19.45 – 22.00 uur Stadhuis Woerden Blekerijlaan 14
- 22 juni 19.45 – 22.00 uur Kalsbeek, locatie Bredius Burg. H.G. van Kempensingel 23

(Beide avonden: deuren open om 19.45 uur, start bijeenkomst 20.00 uur)

Meer informatie en contact

Veel informatie is ook te vinden op www.woerden.nl/vluchtelingen
Het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. staat open voor vragen en/of reacties.

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bureau Speelplan doet onderzoek naar de kwaliteit van de speelruimte in Woerden. We willen u vragen om de enquête over ‘Spelen en sporten in de gemeente Woerden’ in te vullen: http://www.speelplan.nl/Woerden. De enquête kan tot en met 17 juli worden ingevuld en is bedoeld voor kinderen en volwassenen.

De ervaringen, kennis en ideeën die uit het onderzoek naar voren komen worden verwerkt in het uitvoeringsplan voor de speelruimte in Woerden.

Als u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Marije Buiter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 036-5236127).

Bent u op zoek naar een woning in Kamerik waarin u lange tijd zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u (in de toekomst) zorg nodig heeft? En voelt u wel voor het kopen of zelf ontwikkelen van een nieuwbouwwoning? Kom dan naar de informatiemarkt op dinsdag 31 mei en maak uw woonwensen kenbaar!

Knotwilgenlaan
Aan de zuidzijde van de Knotwilgenlaan is ruimte voor 10 à 20 seniorenwoningen (prijsklasse circa € 200.000,- tot € 350.000,-). Hoe deze woningen ontwikkeld worden of eruit komen te zien, staat op dit moment nog niet vast. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën daarover. Uw wensen zijn bepalend voor de keuzes die gemaakt worden.

Kom naar de informatiemarkt!
Dinsdag 31 mei, 19.00 – 21.00 uur
De Schulenburch, Overstek 2, Kamerik

Programma:
- Ontvangst
- Welkom door wethouder Schreurs
- Achtergronden woningbouw Kamerik
- Informatiemarkt met diverse (ervarings)deskundigen.
Aan de orde komen onderwerpen als: uw ideale huis kopen van een projectontwikkelaar, zelf met een groep uw droomhuis ontwikkelen door collectief particulier opdrachtgeverschap, slimme keuzes maken voor een comfortabele en toekomstbestendige woning qua veiligheid en zorg en sfeerbeelden: hoe wilt u wonen en wat kan er allemaal? Om 21.00 uur sluiten we de avond af.

wilgenhof

Er is op deze avond nog géén verkoopinformatie beschikbaar!
Fijn als u zich aanmeldt. Dit kan bij Floris Bots (projectleider gemeente Woerden), per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 14 0348.

snelheidsmeterIn de eerste week van mei hebben leden van de Verkeerscommissie van het Dorpsplatform de Smiley bevestigd aan een lantaarnpaal op het Oortjespad. De snelheidsmeter geeft aan met welke snelheid er wordt gereden. De glimlach is voor de verkeersdeelnemers die niet harder dan 60 km rijden, een boze blik geldt voor hen die met een hogere snelheid passeren. Tevens telt de apparatuur het aantal auto’s dat passeert. 

De Smiley heeft een eigen zonnepaneel en gebruikt dus niet de stroom van de lantaarnpaal. De paal doet alleen dienst als ophangplek.

De Verkeerscommissie heeft deze Smiley aan kunnen schaffen dankzij een subsidie van de gemeente Woerden. Het is de bedoeling dat de Smiley regelmatig wordt verplaatst op basis van meldingen over te hard rijden. Heeft u een voorstel voor een plek van de Smiley? Meld dit aan het Dorpsplatform: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afgelopen zaterdag heeft ons park een extra schoffelbeurt gehad en lag er weer prachtig bij voor Koningsdag 2016.

D185C26E

Er is altijd plek voor meer vrijwilligers. Dus kom gerust eens langs op de zaterdagen 21 mei of 25 juni (van 9 tot 11 uur) om een handje te helpen.

Poster A4 Kamerik SportIn samenwerking met de voetbal, de korfbal en de volleybal wordt het toernooi Kamerik Sport georganiseerd waarin de verschillende sporten beoefend zullen worden. Je kunt je voor het toernooi alleen individueel aanmelden (vanaf 18 jaar). De organisatie zal vervolgens teams samenstellen waarbij leden van alle clubs doorelkaar worden gehusseld. Het is niet nodig om in alle sporten uit te blinken. Blink je normaal gesproken slechts uit in de 3e helft, dan ben je bij dit evenement juist van grote toegevoegde waarde.

Aansluitend zal er een overheerlijke BBQ en spetterend feest plaatsvinden. Bij de BBQ is het mogelijk je partner mee te laten eten, geef dit dan even aan bij de opgave. Van deze happening wil je achteraf niet hoeven zeggen: ‘was ik er maar bij geweest’. Je wilt deze mooie dag gewoonweg niet missen!

Let op: de inschrijftermijn sluit 11 mei, dus zorg dat je je voor die tijd inschrijft! Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk via onderstaande link: www.vvkamerik.nl/938/kamerik-sport

Sportieve groet,

Organisatie Kamerik Sport
Bij prangende vragen zijn wij te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gemeente Woerden organiseert samen met het burgerinitiatief Duurzaam Woerden een prijsvraag voor en door bewoners: Woerden vol Energie! Doel is het reduceren van de CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Inwoners in gemeente Woerden worden opgeroepen een duurzaam idee voor hun buurt, dorp of de stad in te dienen. Initiatieven kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van energiebesparing, collectief energie opwekken, duurzame mobiliteit, lokaal voedsel en groenere wijken. Al dit soort initiatieven zijn welkom.
 
Stemmen
Indienen van een initiatief kan tot uiterlijk 11 mei 2016. Alle ingediende plannen van voldoende kwaliteit worden gepubliceerd. Vervolgens kan het publiek via de website ikbenwoerden.nl stemmen op zijn/haar favoriete plan. De uitslag hiervan neemt de jury mee in haar overwegingen.
 
Ranking
Een jury beoordeelt de initiatieven. Op basis van de kwaliteit van de plannen en de mate van belang voor de wijk en/of de stad maakt de jury een ‘ranking’. Het beschikbare prijzengeld wordt vervolgens verdeeld onder de beste initiatieven. In totaal is €10.000,- te verdelen over de winnende initiatieven.
 
Criteria
De jury beoordeelt de plannen aan de hand van bepaalde criteria. Naast haalbaarheid, slagvaardigheid en zichtbaarheid wordt gekeken naar in hoeverre het plan bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Woerden. Ook wordt bekeken hoe gezorgd wordt voor een breed gedragen plan zodat zoveel mogelijk mensen aanhaken bij het initiatief.  Alle beoordelingscriteria zijn te vinden in de spelregels op www.woerden.nl/woerdenvolenergie.
 
Jury
De jury bestaat uit betrokken inwoners van Woerden en deskundigen op het gebied van duurzaamheid. Voorzitter is Tymon de Weger, wethouder milieu en duurzaamheid: “Als inspiratie voor anderen en als stimulans voor elkaar is het belangrijk dat we gezamenlijk een bijdrage leveren aan het behoud van het natuurlijk kapitaal van de aarde. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat deze wereld bewoonbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen en de generaties die daarna komen. Een prijsvraag als deze draagt daar actief aan bij. Daarnaast stimuleert en verbindt het mensen.”
 
Duurzaam Woerden
Het burgerinitiatief Duurzaam Woerden heeft de ambitie om van Woerden de groenste gemeenschap van het Groene Hart te maken. Om de toekomst veilig te stellen en duurzame kansen te creëren voor werk, voor mensen met energie en passie en voor volgende generaties. Initiatiefnemers van Duurzaam Woerden zijn Lex Albers en Guus van Bork. Duurzaam Woerden verbindt mensen en initiatieven. Gemeente Woerden en Duurzaam Woerden zoeken de samenwerking op om zo gezamenlijk duurzame initiatieven een boost te geven en verder te helpen.

Meer weten of deelnemen?