De nieuwsbrief van Dorpsplatform Kamerik verschijnt ca. 4 keer per jaar en komt een week voor iedere openbare vergadering uit. Wij verzoeken u kopij voor de nieuwsbrief ruim op tijd bij ons aan te leveren. De eerstvolgende kopijdatum is 1 september 2018.

Nieuwsbrief mei 2018 - jaargang 15 - uitgave 2
Nieuwsbrief februari 2018 - jaargang 15 - uitgave 1

Nieuwsbrief december 2017 - jaargang 14 - uitgave 4
Nieuwsbrief oktober 2017 - jaargang 14 - uitgave 3

Nieuwsbrief mei 2017 - jaargang 14 - uitgave 2

Nieuwsbrief februari 2017 - jaargang 14 - uitgave 1