In 1992 is de gemeente Woerden gestart met wijkgericht werken en werd een wijkplatform in Molenvliet ingevoerd. Met wijkgericht werken probeert de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners. De doelstelling van het wijkbeheer is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat voor de Woerdense wijken en dorpskernen, met als nevendoelstellingen onder andere het bevorderen van de communicatie, het vergroten van de invloed van de burgers op de inrichting en het beheer en daarmee de betrokkenheid van de burgers en de snelle en integrale aanpak van knelpunten.

De stichtingsakte van Stichting het Dorpsplatform Kamerik kunt u hier downloaden

In december 2015 zijn er een aantal wijzigingen gemaakt in de statuten van het Dorpsplatform Kamerik. Download de statuten hieronder.

Statutenwijziging Dorpsplatform Kamerik deel 1

Statutenwijziging Dorpsplatform Kamerik deel 2