2017 jan 
feb 
mrt  apr 
mei  juni juli  aug  sept  okt  nov  dec 
Openbare vergadering  14  16  30
Vergadering dagelijks bestuur 10 11 13 14*
Vergadering algemeen bestuur  25  25  25  28*
Deadline inleveren copij nieuwsbrief  17
   18  3  23

* Reserve data