2015  jan  feb mrt   apr mei  juni juli  aug  sept  okt  nov  dec 
Openbare vergadering      4    26        22    24  
Vergadering dagelijks bestuur  21      24        19    21    
Vergadering algemeen bestuur  15        7      27      5  
Deadline inleveren copij nieuwsbrief   6     6       2   3