Download hier het verslag 27-02-2018.

Tevens is er tijdens de vergadering een aantal presentaties gegeven. Deze presentaties staan hieronder:

  • Provinciale wegen door Jesse Ooijevaar, beleids-/projectsmedewerker provincie Utrecht, afdeling Mobiliteit.
  • Stand van zaken Veenwijdegebied door Roelof Westerhof, projectleider in opdracht van gemeente Woerden.
  • Verkeerszaken (Weth. Van Leeuwenbrug, fietspad Kamerik-Woerden) door Dick Verschoor, verkeerscommissie dorpsplatform